Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Darllen a gwneud nodiadau (Reading and taking notes)
Darllen a gwneud nodiadau (Reading and taking notes)

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

2.4.3 Diagramau llinell

Mae diagramau llinell (fel diagramau llif) yn ddefnyddiol iawn ar gyfer cynrychioli dilyniannau rhesymegol yn weledol, fel camau mewn proses, neu ar gyfer cydberthnasau cymhleth. Er enghraifft, gallai myfyrwyr bioleg ddefnyddio diagram llinell i nodi camau gwahanol cylchred fetabolaidd Krebs (gweler Ffigur 6).

Cadwch nifer y geiriau i isafswm er mwyn ceisio manteisio i’r eithaf ar gryfder gweledol y diagram - defnyddio geiriau neu ymadroddion sbarduno yn hytrach na brawddegau llawn. Gallwch ychwanegu nodiadau hirach o dan y diagram i ategu eich dealltwriaeth. Gallech hefyd ddefnyddio aroleuwyr lliw ar y nodiadau hyn.