Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Darllen a gwneud nodiadau (Reading and taking notes)
Darllen a gwneud nodiadau (Reading and taking notes)

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

2.4.5 Mapiau systemau

Yn debyg i fapiau meddwl, gall mapiau systemau ddal ciplun o gydberthynas gymhleth. Maent yn arbennig o dda am ddangos cydberthnasau sy’n gorgyffwrdd rhwng cydrannau gwahanol y map (gweler Ffigur 8 drosodd). Gall y broses o dynnu llun o fap systemau eich helpu i feddwl drwy strwythur pwnc a’r hyn sy’n gyffredin rhwng elfennau gwahanol a’r gydberthynas rhyngddynt. Gellir defnyddio llinellau toredig i ddangos ffiniau amhenodol rhwng is-systemau.

Ffigur 8 Gall cydberthnasau cymhleth sy’n gorgyffwrdd gael eu cynrychioli’n effeithiol iawn gan fap systemau