Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Darllen a gwneud nodiadau (Reading and taking notes)
Darllen a gwneud nodiadau (Reading and taking notes)

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

2.4.6 Cardiau crynhoi

Gall ysgrifennu nodiadau ar gardiau mynegai fod yn ffordd effeithiol o grynhoi. Drwy ddefnyddio cyfuniad o eiriau, lliwiau a lluniau, gallwch greu cyfres drefnus iawn o gymhorthion cof a fydd o ddefnydd yn nes ymlaen pan fyddwch yn wynebu aseiniad neu arholiad (gweler Ffigur 9).

Ffigur 9 Cardiau crynhoi (a - blaen y garden, b - cefn y garden). Chi sy’n penderfynu sut i drefnu eich nodiadau ar eich cardiau crynhoi

Mae gan gardiau mynegai electronig fuddiannau ychwanegol, megis dulliau chwilio fel y gallwch ddod o hyd i eiriau allweddol. Ceir fersiynau mwy cymhleth o gymwysiadau meddalwedd am ddim nag y mae disgwyl i chi dalu amdanynt.