Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Datblygu strategaethau astudio effeithiol
Datblygu strategaethau astudio effeithiol

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

5.2.1 Nodau tymor hir

Dull gwerthfawr o gynllunio yw creu amserlen sy’n cynnwys eich holl ymrwymiadau allweddol sy’n ymwneud â’ch astudio, eich gwaith a’ch bywyd personol neu gymdeithasol. Yn dibynnu ar eich cwrs neu raglen astudio, gall amserlen tymor hir sy’n cwmpasu ychydig fisoedd, neu’r flwyddyn gyfan fod yn ddefnyddiol iawn. Er mwyn gweld y darlun mawr, gall cynllunydd wal fod yn effeithiol at y diben hwn. Yna byddwch yn gallu gweld terfynau amser eich cwrs yng ngoleuni ymrwymiadau eraill yn eich bywyd.

Gallech ddefnyddio calendr eich cwrs ar gyfer y dasg hon drwy ychwanegu’r ymrwymiadau eraill sydd gennych. Fel arall, gallech gyfeirio at galendr y cwrs pan fyddwch yn llenwi eich cynllunydd wal, neu’n llunio eich amserlen ar gyfer y flwyddyn nesaf. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gyfarwydd iawn â’ch cwrs.

  • Beth sy’n ofynnol i lwyddo yn y cwrs?
  • Erbyn pryd y mae’n rhaid i mi gyflwyno aseiniadau?
  • Beth yw’r canlyniadau dysgu?
  • Faint o amser y mae’n rhaid i mi ei neilltuo ar gyfer astudio?

Argymhellir neilltuo tua 100 o oriau astudio ar gyfer pob 10 pwynt o gwrs. Felly gweithiwch allan faint o amser astudio bob wythnos y mae angen i chi ei neilltuo ac adolygwch hyn yn gyson wrth i chi astudio.