Dysgu ac arfer: Gweithrediad a hunaniaethau
Dysgu ac arfer: Gweithrediad a hunaniaethau

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Cyfeiriadau

Bruner, J. (1996) The Culture of Education, Cambridge, MA, Harvard University Press.
Cobb, P. (1999) 'Where is the mind?' in Murphy, P. (ed.) Learners, Learning and Assessment, London, Paul Chapman / Milton Keynes, The Open University.
Cooper, B. and Dunne, M. (2000) Assessing Children's Mathematical Knowledge: Social Class, Sex and Problem-solving, Buckingham, Open University Press.
Ivinson, G. and Murphy, P. (2007) Rethinking Single-sex Teaching: Gender, School Subjects and Learning, Maidenhead, Open University Press.
Lave, J. and Wenger, E. (1991) Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation, New York, Cambridge University Press.
Rogoff, B. (2003) The Cultural Nature of Human Development, Oxford and New York, Oxford University Press.
Sfard, A. (2006) 'Participationist discourse on mathematics learning' in Maasz, J. and Schloeglmann, W. (eds) New Mathematics Education Research and Practice, Rotterdam, Sense.
Solomon, N., Boud, D. and Rooney, D., (2006) ‘The In-Between: Exposing Everyday Learning At Work’, International Journal of Lifelong Education, vol.25, no.1, pp. 3-13 (Taylor and Francis Group Journal).
Wenger, E. (1998) Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity, Cambridge, Cambridge University Press.

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored