Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Dysgu ac arfer: gweithrediad a hunaniaethau
Dysgu ac arfer: gweithrediad a hunaniaethau

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Cyfeiriadau

Bruner, J. (1996) The Culture of Education, Cambridge, MA, Harvard University Press.
Cobb, P. (1999) 'Where is the mind?' in Murphy, P. (ed.) Learners, Learning and Assessment, London, Paul Chapman / Milton Keynes, The Open University.
Cooper, B. and Dunne, M. (2000) Assessing Children's Mathematical Knowledge: Social Class, Sex and Problem-solving, Buckingham, Open University Press.
Ivinson, G. and Murphy, P. (2007) Rethinking Single-sex Teaching: Gender, School Subjects and Learning, Maidenhead, Open University Press.
Lave, J. and Wenger, E. (1991) Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation, New York, Cambridge University Press.
Rogoff, B. (2003) The Cultural Nature of Human Development, Oxford and New York, Oxford University Press.
Sfard, A. (2006) 'Participationist discourse on mathematics learning' in Maasz, J. and Schloeglmann, W. (eds) New Mathematics Education Research and Practice, Rotterdam, Sense.
Solomon, N., Boud, D. and Rooney, D., (2006) ‘The In-Between: Exposing Everyday Learning At Work’, International Journal of Lifelong Education, vol.25, no.1, pp. 3-13 (Taylor and Francis Group Journal).
Wenger, E. (1998) Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity, Cambridge, Cambridge University Press.