Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Paratoi aseiniadau
Paratoi aseiniadau

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

1.1 Traethodau

Mae traethodau’n cynnwys cyflwyniad, corff y traethawd a chasgliad. Mae gan bob un o’r rhain swyddogaeth wahanol. [Mae traethodau’n cynnwys cyflwyniad, corff y traethawd a chasgliad. Mae gan bob un o’r rhain swyddogaeth wahanol.]

Dylai’r cyflwyniad (tua 5-10 y cant o’r cyfrif geiriau) amlinellu prif bwnc eich traethawd, pennu eich prif ddadl a nodi camau eich dadl. Mae ailgyfeirio at gwestiwn y traethawd mewn rhyw ffordd yn aml yn ffordd dda o amlinellu eich pwnc, ac yn yr un modd nodi unrhyw brif faterion sy’n ymwneud ag ef.

Byddwch yn nodi eich prif ddadl yng nghorff y traethawd (tua 80-90 y cant o’r cyfrif geiriau). Dylai lifo’n draethiadol gan nodi’r gwahanol bwyntiau yn eich dadl yn drefnus. Dylai eich darllenydd allu dilyn ‘stori’ gydlynol a pharhaus o’r dechrau i’r diwedd.

Dylai’r crynodeb (tua 5-10 y cant o’r cyfrif geiriau) grynhoi’r materion a godwyd gennych yng nghorff eich aseiniad a chwblhau eich dadl. Dylai bwysleisio elfennau allweddol eich dadl ac yn aml mae’n syniad da cyfeirio unwaith eto at y cwestiwn.