Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Paratoi aseiniadau
Paratoi aseiniadau

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

2.7 Cael y gwaith yn ôl

Mae hyn hefyd yn rhan hollbwysig o broses yr aseiniad. Rhan o ddiben hyn yw eich helpu i wella eich sgiliau ar gyfer yr aseiniad nesaf, felly mae darllen yr adborth yn bwysig. [Cymerwch beth amser i fynd drwy sylwadau’r adborth yn ofalus. Nodwch sut y gallwch wella eich marc yn y dyfodol.]

Er mai’r peth cyntaf y byddwch am ei weld yw’r marc a gawsoch, cymerwch beth amser i fynd drwy sylwadau’r adborth yn ofalus. Nodwch sut y gallwch wella eich marc yn y dyfodol. Os oes gennych unrhyw ymholiadau am unrhyw beth a ddywedwyd yn yr adborth, gofynnwch i’ch tiwtor neu gynghorydd astudio.

Ewch i http://www.open.ac.uk/ skillsforstudy/ [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] i ddysgu mwy am ddechrau’r broses ysgrifennu. Gallwch ddysgu mwy hefyd am sut i ddechrau’r broses o feddwl, sut i saernïo eich ysgrifennu a dehongli cwestiynau aseiniadau.