Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Paratoi aseiniadau
Paratoi aseiniadau

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

6.1 Arferion da

Gallwch wneud y gwaith o ysgrifennu aseiniadau ac osgoi llên-ladrad yn haws o lawer drwy fod yn llym o ran arferion gwneud nodiadau. Wrth ddarllen drwy eich deunyddiau, os gwelwch ddyfyniad arbennig o ddefnyddiol neu os byddwch yn aralleirio syniad dylech hefyd gofnodi o ble y daeth. Defnyddiwch y rhestr â phwyntiau bwled isod fel canllaw.