Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Paratoi aseiniadau
Paratoi aseiniadau

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

8.2 Gramadeg, sillafu ac atalnodi

Mae llawer o adnoddau defnyddiol ar gael os ydych yn poeni am eich gramadeg a’ch sillafu. Dewch o hyd i eiriadur cynhwysfawr a thesawrws i’ch helpu i wirio sillafu a dod o hyd i eiriau newydd i’w defnyddio - mae rhai ar gael ar-lein. Gall y cyfleuster gwirio sillafu yn eich prosesydd geiriau fod yn ddefnyddiol iawn, ond byddwch yn ofalus ynghylch dibynnu ar y gwiriwr sillafu yn ddifeddwl gan fod angen i chi fod yn siŵr bod y gair cywir yn ei le.

Mae’r wefan Skills for OU Study [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] yn cynnwys cysylltiadau â gwefannau defnyddiol i’ch helpu gyda sillafu a gramadeg.