Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Astudio meddygaeth yn ddwyieithog
Astudio meddygaeth yn ddwyieithog

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Sut ydw i’n gwneud cais i astudio meddygaeth?

Download this video clip.Video player: medicine_welsh_1_teacher.mp4
Copy this transcript to the clipboard
Print this transcript
Dangos y trawsgrifiad | Cuddio'r trawsgrifiad
 
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Mae sawl llwybr i astudio meddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Caerdydd yw’r unig brifysgol lle gallwch astudio meddygaethyn ddwyieithog ar lefel israddedig. Gallwch hefyd wneud cais i astudio meddygaeth i raddedigion ym Mhrifysgol Abertawe lle cynigir rhyw faint o’r ddarpariaeth yn ddwyieithog. Gallwch...

 • Wneud cais yn syth o Lefel A
 • Wneud cais gyda gradd arall
 • Ddechrau gyda gradd borthi, e.e. gwyddorau biofeddygol

Peidiwch â rhoi’r gorau iddi os nad yw’r cymwysterau TGAU angenrheidiol gennych - gydag ychydig o ddyfalbarhad gallwch wireddu eich breuddwyd o astudio meddygaeth.

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y gofynion academaidd er mwyn cael mynediad, gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar-lein neu cysylltwch ag Ysgol Feddygaeth Caerdydd ar medadmissions@cardiff.ac.uk [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] i gael sgwrs am eich sefyllfa. Byddwch yn cael eich derbyn i astudio meddygaeth ar sail tri sgôr:

 • Cymwysterau academaidd
 • Cymwysterau nad ydynt yn rhai academaidd
 • Cyfweliad

Rhoddir ystyriaeth i achosion eithriadol ar sail achos wrth achos.

Yn ogystal â’r cymwysterau academaidd angenrheidiol, asesir ymgeiswyr yn ôl nifer o feini prawf eraill nad ydynt yn rhai academaidd. Bydd angen i chi fedru dangos i’r detholwyr fod gennych:

 • Ddealltwriaeth o feddygaeth fel gyrfa, e.e. drwy brofiad gwaith
 • Agwedd ofalgar a synnwyr o ymwybyddiaeth gymdeithasol, e.e. drwy waith gwirfoddol mewn hosbis
 • Synnwyr o gyfrifoldeb, e.e. drwy rôl megis capten tîm neu bennaeth cymdeithas
 • Agwedd gytbwys tuag at fywyd, e.e. bod â diddordebau ar wahân i’ch astudiaethau
 • Tystiolaeth o ddysgu annibynnol, e.e. Ymchwiliad Unigol y Fagloriaeth
 • Sgiliau gweithio mewn tîm, e.e. drwy fod yn aelod o glwb

Y peth pwysig yw’r hyn yr ydych wedi’i ddysgu drwy’r profiadau hyn, a’r gallu i fynegi mewn geiriau'r hyn sydd wedi eich ysgogi i ddilyn gyrfa mewn meddygaeth.