Skip to content
Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg
Awdur:
  • Gweithgaredd
  • 20 munud

Rhwyd Gymorth: A allwch chi helpu rhywun mewn angen?

Wedi'i ddiweddaru Dydd Llun, 15 Mis Chwefror 2021

Bydd pob un ohonom yn wynebu heriau personol, ond a allech chi gael effaith gadarnhaol ar fywyd rhywun? Rhowch gynnig ar ein ‘Rhwyd Gymorth’ i weld a allwch chi helpu pedwar o bobl. 

A Support Net in Welsh Hawlfraint  image Icon Hawlfraint: The Open University Dewiswch y ddelwedd uchod i gychwyn ar eich taith.

Cyfarwyddiadau

I gael y canlyniadau gorau, defnyddiwch borwr gwe modern. Uwchraddiwch i’r fersiwn ddiweddaraf o’r Internet Explorer neu ddewis opsiwn amgen rhad ac am ddim fel Google Chrome, Firefox neu Safari. 

Cefnogaeth Ychwanegol

Gall profi problemau iechyd meddwl, neu gefnogi rhywun sy’n eu profi, fod yn anodd i’w reoli ar eich pen eich hun. Mae cysylltu â’ch meddyg teulu yn fan cychwyn cyffredin, os ydych yn teimlo’n sâl yn feddyliol – ond meddyliwch hefyd am ymgynghori â therapydd hyfforddedig, ffrindiau a theulu, elusennau, cymorth cymunedol a gwaith, a gwasanaethau myfyrwyr. Yn ogystal, isod mae rhestr o adnoddau a llinellau cymorth defnyddiol:

 

Mae’r adnodd hwn yn rhan o ‘Gasgliad Llesiant ac Iechyd Meddwl’ wedi ei greu gan y Brifysgol Agored yng Nghymru. Gallwch ddysgu mwy a dod o hyd i gyrsiau, erthyglau a gweithgareddau eraill ar dudalen hafan y casgliad.

Take it further with The Open University

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Heb hawlfraint  image Icon Heb hawlfraint: 12019
The science of the mind: investigating mental health free course icon Lefel

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg 

The science of the mind: investigating mental health

To what extent can we understand mental wellbeing and treat mental health conditions such as depression and dementia by focusing on the brain and its functioning? This module presents and challenges the medical model of mental health with its reliance on drug treatment, contrasting it with ideas in the field of health psychology. You will learn from case reports of those who have a mental health condition and those who care for them, as well as from relevant research studies. The module has an emphasis on understanding different approaches within psychology, as well as the nature of evidence for and against these approaches.

Cwrs OU
Creative commons image Icon Jeff Kubina o dan CC BY-SA 2.0 license o dan Creative-Commons license
Mental health and community free course icon Lefel

 

Mental health and community

What causes mental distress and what can be done about it? How is health and social care support, which is increasingly delivered at local level, affected by lay and professional perceptions of mental health and illness? This module examines how aspects of the external environment ? in particular social, environmental, economic and political factors ? shape and constrain our understandings and experiences of mental health and distress. It explores the theories and concepts that underpin and challenge mental health practice and service provision and looks at the impact of the frequently competing perspectives that characterise the world of mental health.

Cwrs OU
Creative commons image Icon TheDigitalArtist on Pixabay.com o dan Creative-Commons license
Approaches to mental health free course icon Lefel

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg 

Approaches to mental health

Over the past century there has been a radical shift in responses to people who experience mental health problems. In this module you will learn about how politics and concepts about mental health and professionalism have driven contemporary approaches to these issues. By directly relating theory to case studies and examples, you will reflect upon how the services that are offered shape the lives and experiences of individuals supported by a range of practitioners in statutory organisations, the third sector and beyond. ?You will also critique the role of psychiatry and other professional groups, and consider how diagnosis shapes mental health practice and the benefits and limitations of current responses.

Cwrs OU

Mwy fel hon

Hawlfraint  image Icon Hawlfraint: Shutterstock
Casgliad llesiant a iechyd meddwl article icon

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg 

Casgliad llesiant a iechyd meddwl

Yn y casgliad Iechyd Meddwl a Lles (Cymru), mae hwb o adnoddau dwyieithog, rhad ac am ddim, sydd yn ceisio hybu lles cadarnhaol a chefnogi iechyd meddwl da. 

Erthyglau
Hawlfraint  image Icon Hawlfraint: Shutterstock
Journeying through wellbeing: Exploring mental health and wellbeing article icon

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg 

Journeying through wellbeing: Exploring mental health and wellbeing

Life can be a series of ups and downs. Sometimes it can be hard to know if we fully understand what is meant by terms such as mental health and wellbeing. In this article, we will explore these terms and how our mental health and wellbeing is shaped by the things that happen to us

Erthyglau
Creative commons image Icon Prentsa Aldundia o dan Creative Commons BY-SA 4.0 license
Us too! Why it’s time to give female death by suicide some serious sociological attention video icon

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg 

Us too! Why it’s time to give female death by suicide some serious sociological attention

The #MeToo campaign has had many consequences, one of which is a welcome and long overdue look at the devastating consequences of female sexual assault on the lives of women. 

Fideo
Straen a phryder yn yr oes ddigidol: Ochr dywyll technoleg article icon

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg 

Straen a phryder yn yr oes ddigidol: Ochr dywyll technoleg

Pam bod technoleg newydd yn gwneud i lawer ohonom deimlo’n bryderus a dan straen? Mae Dr Gini Harrison a Dr Mathijs Lucassen yn edrych ar y pum prif ffactor sy’n achosi straen:

Erthyglau
 

Become

Awdur

Sgoriau

Share

Related content (tags)

Gwybodaeth hawlfraint

Am ragor o wybodaeth, gweler ein cwestiynau cyffredinol a all roi'r gefnogaeth hanfodol i chi.

Oes gennych chi gwestiwn?