Pyliau o banig: beth ydyn nhw a beth allwch chi ei wneud amdanyn nhw
Pyliau o banig: beth ydyn nhw a beth allwch chi ei wneud amdanyn nhw

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Pyliau o banig: beth ydyn nhw a beth allwch chi ei wneud amdanyn nhw

2.2 Ymateb ag ofn

Mae pwl o banig yn cynnwys rhywun yn profi cyfres o adweithiau corfforol sy’n gysylltiedig â theimlo’n ofnus, ond yn aml mae hyn heb unrhyw beth i’w ofni.

Gelwir y gyfres hon o ymatebion corfforol yn ‘ymateb ag ofn’. Yn y set nesaf o ddarlleniadau, mae’r Athro Roger Baker yn disgrifio sut gallech ymateb ag ofn os byddai rhywun yn sydyn yn eich bygwth â chyllell.

Gweithgaredd 5 Ymateb y corff i ofn

Timing: Allow approximately 15 minutes

Darllenwch y rhan lle mae’r Athro Roger Baker yn trafod ymateb ag ofn here [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] .

Gallwch wylio’r Athro Roger Baker yn siarad am ymateb ag ofn yn Saesneg yma.

Yn eich barn chi, pam gallai ymateb ag ofn fod yn beth da?

I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Discussion

Mae ofn yn paratoi’r corff i ymateb i beryg – i frwydro neu redeg i ffwrdd. Mae’n ymateb pwysig yn y corff er mwyn goroesi!

Nawr darllenwch yr ail gyfweliad hwn, lle mae’r Athro Roger Baker yn egluro beth fydd yn digwydd pan fydd ofn yn cael ei sbarduno mewn camgymeriad yn ystod pwl o banig.

Gallwch wylio'r Athro Roger Baker yn Saesneg yma.

Beth yw neges allweddol yr Athro Roger Baker?

I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Discussion

Mae’r Athro Roger Baker yn nodi bod yr ofn yn gorfod bod yn ddwys er mwyn eich helpu allan o beryg. Ond mae hefyd yn dweud na fydd ymateb ag ofn yn achosi niwed, hyd yn oed os yw’r teimlad yn annymunol. Ni fydd yn eich lladd – dim ond teimlo fel y gallai.

Er mwyn pwysleisio’r pwynt hwn, rhowch gynnig ar y gweithgaredd canlynol.

Gweithgaredd 6 Ofn bod ofn

Timing: Dylech ganiatáu tua 5 munud

Dylech baru’r atebion cywir â’r datganiad.

Gan ddefnyddio’r ddwy restr ganlynol, parwch bob eitem sydd wedi’i rhifo â’r llythyren gywir.

  1. fel y gall eich achub chi mewn argyfwng

  2. ond mae wedi’i ddylunio i’ch achub chi (nid eich lladd)

  3. ofni ymateb ag ofn

  • a.Mae ofn yn deimlad ofnadwy:

  • b.Un o'r prif bethau sy’n sbarduno pwl o banig yw:

  • c.Mae ofn yn ymateb cryf iawn:

The correct answers are:
  • 1 = c
  • 2 = a
  • 3 = b

Discussion

Gan fod teimlo ofn yn ddirybudd yn frawychus iawn, mae pobl yn ofni’r teimladau corfforol hynny er nad ydyn nhw byth bron yn achosi niwed. Ac mae bod ofn yr ymateb hwn yn golygu bod pobl yn dod yn sensitif i ymatebion eu corff – sy’n ei gwneud yn fwy tebygol y gallai person gael pwl o banig arall.

dd803_2

Take your learning further371

Making the decision to study can be a big step, which is why you'll want a trusted University. The Open University has 50 years’ experience delivering flexible learning and 170,000 students are studying with us right now. Take a look at all Open University courses372.

If you are new to university level study, we offer two introductory routes to our qualifications. Find out Where to take your learning next?373 You could either choose to start with an Access courses374or an open box module, which allows you to count your previous learning towards an Open University qualification.

Not ready for University study then browse over 1000 free courses on OpenLearn375 and sign up to our newsletter376 to hear about new free courses as they are released.

Every year, thousands of students decide to study with The Open University. With over 120 qualifications, we’ve got the right course for you.

Request an Open University prospectus371