Pyliau o banig: beth ydyn nhw a beth allwch chi ei wneud amdanyn nhw
Pyliau o banig: beth ydyn nhw a beth allwch chi ei wneud amdanyn nhw

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Pyliau o banig: beth ydyn nhw a beth allwch chi ei wneud amdanyn nhw

3.1 Therapi ar gyfer anhwylder panig

Mae sylfaen ymchwil sylweddol sy’n dweud mai therapi gwybyddol ymddygiadol (CBT) yw'r therapi mwyaf dibynadwy ac mae tystiolaeth gadarn o’i blaid fel therapi ar gyfer anhwylder panig. O ganlyniad, therapi gwybyddol ymddygiadol yw’r driniaeth seicolegol sy’n cael ei hargymell fwyaf ar gyfer pyliau o banig ym Mhrydain. Oherwydd hynny, yma byddwn yn canolbwyntio ar therapi gwybyddol ymddygiadol ar gyfer anhwylder panig. Wrth gwrs, er bod tystiolaeth yn dangos bod therapi gwybyddol ymddygiadol yn effeithiol ar gyfer anhwylder panig, nid yw’n dweud y bydd yn ‘gweithio’ i bawb.

Yn yr adran ddiwethaf roeddech wedi darllen bod tair elfen bwysig i’r model gwybyddol o anhwylder panig, sef:

  • ofni’r teimladau corfforol sy’n gysylltiedig ag ofn
  • dehongliadau trychinebus o’r teimladau corfforol hynny
  • osgoi ac ymdopi, sef yr ymddygiadau y mae unigolion yn eu defnyddio i geisio osgoi’r teimladau corfforol hynny

Yn rhesymegol, mewn therapi gwybyddol ymddygiadol sydd â’r nod o drin anhwylder panig, mae’r holl nodweddion hyn yn cael eu targedu. Dyma nodau’r therapi:

  1. adnabod dehongliadau trychinebus (bod anadlu rhywfaint yn gyflymach na’r arfer yn golygu fy mod am farw)
  2. creu dealltwriaethau eraill (rhai sydd ddim yn drychinebus) o symptomau corfforol (hynny yw, dydy anadlu ychydig yn gyflymach ddim yn golygu fy mod am fygu a marw, mae’n golygu nad ydw i’n ffit iawn)
  3. annog unigolyn i stopio osgoi ac ymdopi er mwyn gallu cyflawni 1 a 2.

Yn hollbwysig, yr hyn sy’n wahanol am therapi gwybyddol ymddygiadol ar gyfer anhwylder panig yw bod unigolion sy’n cael pwl o banig yn cael eu hannog i wneud arbrofion ymddygiad yn ogystal â siarad (sgwrsio) – mae rhagor o wybodaeth am hyn isod.

dd803_2

Take your learning further371

Making the decision to study can be a big step, which is why you'll want a trusted University. The Open University has 50 years’ experience delivering flexible learning and 170,000 students are studying with us right now. Take a look at all Open University courses372.

If you are new to university level study, we offer two introductory routes to our qualifications. Find out Where to take your learning next?373 You could either choose to start with an Access courses374or an open box module, which allows you to count your previous learning towards an Open University qualification.

Not ready for University study then browse over 1000 free courses on OpenLearn375 and sign up to our newsletter376 to hear about new free courses as they are released.

Every year, thousands of students decide to study with The Open University. With over 120 qualifications, we’ve got the right course for you.

Request an Open University prospectus371