Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Pyliau o banig: beth ydyn nhw a beth allwch chi ei wneud amdanyn nhw
Pyliau o banig: beth ydyn nhw a beth allwch chi ei wneud amdanyn nhw

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

3.4 Lle i gael cymorth

Os ydych chi neu rywun rydych yn ei adnabod yn dioddef o byliau o banig, mae gwefannau defnyddiol ar gael i roi gwybodaeth, cymorth a llinellau cymorth. Hefyd, gallwch ofyn i’ch meddyg teulu os hoffech chi gael therapi gwybyddol ymddygiadol am ddim ar gyfer anhwylder panig.