Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Cyflwyniad i waith cymdeithasol yng Nghymru
Cyflwyniad i waith cymdeithasol yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Cyflwyniad i waith cymdeithasol yng Nghymru

Cyflwyniad

Cewch eich cyflwyno i nodweddion y cyd-destun Cymreig a fydd yn datblygu eich dealltwriaeth o'r hyn sydd ei angen i fod yn ymarferydd effeithiol yng Nghymru. Wrth astudio, byddwch yn dod i ddeall datganoli a'i effaith ar ddeddfwriaeth, polisi ac, yn y pen draw, ymarfer gwaith cymdeithasol yng Nghymru. Byddwch hefyd yn ystyried rhai agweddau pwysig ar anghenion iaith a dewis iaith. Cewch eich cyflwyno i rai o'r rolau a'r tasgau a gyflawnir gan ymarferwyr, sut mae deddfwriaeth a pholisi cymdeithasol yn effeithio arnynt a sut y maent yn seiliedig ar y codau ymarfer a'r sylfaen gwerthoedd proffesiynol.

Mae'r uned hon yn cynnwys darnau wedi'u haddasu sy'n berthnasol i KZW113 Foundations for social work practice

Mae'r uned hon hefyd ar gael yn Saesneg ar OpenLearn [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] .