Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Cyflwyniad i waith cymdeithasol
Cyflwyniad i waith cymdeithasol

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Cydnabyddiaethau

Cydnabyddir, gyda diolch, y ffynonellau canlynol am roi caniatâd i atgynhyrchu deunydd yn y testun hwn:

Delwedd pennawd Bloc 1 © SensorSpot/iStockphoto.com; Setting off for Sydney ffotograph: © Barnardo’s; Mary Baker’s story: Humphries, S. a Gordon, P. (1992) Out of Sight: the Experience of Disability 1900-1950. Atgynhyrchir drwy ganiatâd Northcote House Educational Publishers; Halliwick Hall photograph: © Julie Durham; Child asylum seeker with suitcase photograph: © PA Archive/Press Association Images; Gweithgaredd 2.3: delwedd ochr chwith uchaf: © Getty Images; delwedd ochr dde uchaf: © Queeerstock Inc./Alamy; delwedd ochr chwith isaf: © Michael Preston/Alamy; delwedd ochr dde isaf: © Blue Magic Photography/iStockphoto; Kolb’s cycle of learning: Kolb (1984) Experiential learning, experience as the source of learning and development, Prentice Hall, New Jersey; Blog y Coleg Gwaith Cymdeithasol Ermintrude (blogiwr gwadd) (2011), ‘Reflection’, The College of Social Work. Atgynhyrchir drwy ganiatâd TCSW, www.tcsw.org.uk

Gwnaed pob ymdrech i gysylltu â deiliaid hawlfraint. Os ydym wedi anwybyddu unrhyw un mewn camgymeriad, bydd y cyhoeddwyr yn fwy na pharod i wneud y trefniadau angenrheidiol ar y cyfle cyntaf.

Dysgu mwy [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]

Cliciwch y ddolen uchod am ragor o wybodaeth am:-

1. astudiaethau Cymraeg eraill ar y pwnc hwn http://www.open.edu/ openlearnworks/ mod/ page/ view.php?id=53849

2. cynnwys astudio cysylltiedig gan y Brifysgol Agored http://www.open.ac.uk/ choose/ ou/ open-content

3. y pwnc hwn a deunyddiau'r cwrs, sydd am ddim, ar OpenLearn http://www.open.edu/ openlearn/

4. astudio o'r tu allan i'r DU? Mae gennym fyfyrwyr mewn dros gant o wledydd sy'n astudio cymwysterau ar-lein. http://www.openuniversity.edu/