Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys
Cwrs am ddim

Cyflwyniad i waith cymdeithasol

Datganiad cyfranogiad am ddim wrth i chi gwblhau
Cyflwyniad i waith cymdeithasol

Bydd y cwrs byr hwn yn eich cyflwyno i waith cymdeithasol ac yn datblygu eich dealltwriaeth o rai o’r damcaniaethau sy’n gysylltiedig ag ymarfer gwaith cymdeithasol.

Deilliannau dysgu'r cwrs

Ar ôl astudio'r cwrs hwn, dylech allu:

  • esbonio pam bod bywgraffiadau'n bwysig
  • deall sut mae damcaniaeth hunaniaeth ac ymlyniad yn cyfrannu at ymarfer gwaith cymdeithasol
  • gwybod pa nodweddion y mae defnyddwyr gwasanaethau/gofalwyr yn eu gwerthfawrogi mewn gweithwyr cymdeithasol
  • deall pa werthoedd sy'n rhan annatod o hunaniaeth gweithiwr cymdeithasol proffesiynol
  • gwybod beth yw ystyr ymarfer myfyriol.

Cyhoeddwyd gyntaf: 10/09/2019

Wedi'i ddiweddaru: 17/02/2020

Hepgor Graddau y Cwrs