Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Cyflwyniad i waith cymdeithasol
Cyflwyniad i waith cymdeithasol

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Deilliannau dysgu

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn, dylech allu gwneud y canlynol:

  • esbonio pam bod bywgraffiadau’n bwysig
  • deall sut mae damcaniaeth hunaniaeth ac ymlyniad yn cyfrannu at ymarfer gwaith cymdeithasol
  • gwybod pa nodweddion y mae defnyddwyr gwasanaethau/gofalwyr yn eu gwerthfawrogi mewn gweithwyr cymdeithasol
  • deall pa werthoedd sy’n rhan annatod o hunaniaeth gweithiwr cymdeithasol proffesiynol
  • gwybod beth yw ystyr ymarfer myfyriol.