Cyflwyniad i waith cymdeithasol
Cyflwyniad i waith cymdeithasol

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Cyflwyniad i waith cymdeithasol

1.5 Sgiliau

Mae gweithwyr cymdeithasol yn datblygu eu sgiliau drwy eu profiadau ymarfer yn bennaf. Fodd bynnag, mae’n ddefnyddiol cael fframwaith i’ch helpu i ddysgu a deall.

Rydym yn defnyddio pedwar categori o sgiliau yn ein fframwaith:

  • Sgiliau meddwl - dadansoddi, rheoli, myfyrio a gwerthfawrogi

  • Sgiliau defnyddio’r synhwyrau - gwrando a siarad, arsylwi, deall a mynegi teimladau

  • Sgiliau sy’n cyfuno sgiliau meddwl a sgiliau defnyddio’r synhwyrau – rhoi a chael adborth adeiladol, cyfweld, arwain, negodi, cefnogi

  • Sgiliau sy’n cefnogi eich astudiaethau a’ch ymarfer - ysgrifennu myfyriol, sgiliau llythrennedd gwybodaeth a digidol, sgiliau ysgrifennu proffesiynol ac academaidd.

Ymhlith y sgiliau eraill sydd eu hangen ar weithwyr cymdeithasol mae:

  • Arddulliau ysgrifennu myfyriol, proffesiynol ac academaidd
  • Sgiliau meddwl, megis myfyrio a dadansoddi
  • Y gallu i adnabod a herio agweddau gwahaniaethol
  • Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu
  • Sgiliau TGCh a llythrennedd gwybodaeth (y term cyfunol ar gyfer y rhain yw llythrennedd gwybodaeth a digidol).

Bydd y gweithgareddau yn y cwrs yn eich cyflwyno i rai o’r sgiliau hyn.

CYM-K113_1

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored