Cyflwyniad i waith cymdeithasol
Cyflwyniad i waith cymdeithasol

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Cyflwyniad i waith cymdeithasol

2 Canolbwyntio ar yr Unigolyn

Yn yr adran hon byddwch yn meddwl am yr unigolion sydd wrth wraidd y broses gwaith cymdeithasol - y defnyddiwr gwasanaeth a’r gweithiwr cymdeithasol. Mae’r cydberthnasau rhwng gweithwyr cymdeithasol a defnyddwyr gwasanaeth yn rhan annatod o bob ymyriad gwaith cymdeithasol, ymhob maes gwaith cymdeithasol. Mae’r gallu i feithrin cydberthnasau â defnyddwyr gwasanaeth a chydweithwyr, cynnal y cydberthnasau hynny a myfyrio’n onest arnynt yn hollbwysig i ymarfer gwaith cymdeithasol. Yn yr adran hon, byddwn yn edrych ar rai agweddau ar ymarfer gwaith cymdeithasol sy’n seiliedig ar gydberthnasau ac yn ystyried rhai o’r cwestiynau sy’n deillio o’r math hwn o waith cymdeithasol.

Byddwch yn ystyried sgiliau sy’n ymwneud â defnyddio empathi a phwysigrwydd hynny; byddwch hefyd yn ystyried hunaniaeth ac yn cael eich cyflwyno i ymarfer myfyriol. Gyda’i gilydd, yr elfennau hyn yw sylfeini ymarfer gwaith cymdeithasol.

CYM-K113_1

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored