Skip to content
Skip to main content

About this free course

Download this course

Share this free course

Cànan nan Gàidheal (Gaelic language)
Cànan nan Gàidheal (Gaelic language)

Start this free course now. Just create an account and sign in. Enrol and complete the course for a free statement of participation or digital badge if available.

2.8 Luchd-ionnsachaidh is luchd-taice air feadh an t-saoghail

Tha àireamh nach beag de luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig taobh a-muigh Alba, agus mòran dhiubh a’ cur feum air na cothroman a th’ ann airson ionnsachadh le goireasan eadar-lìn, samhail a’ Chùrsa Inntrigidh [Tip: hold Ctrl and click a link to open it in a new tab. (Hide tip)] aig Sabhal Mòr Ostaig. Tha cuid dhiubh ann an dùthchannan a ghabh ri buidhnean mòra Ghàidheal, leithid Astràilia, Sealan Nuadh, Canada, na Stàitean Aonaichte agus Argentina, a bharrachd air Sasainn, a’ Chuimrigh agus Èirinn.

Download this video clip.Video player: Blogaire Gàidhlig ann an Los Angeles anns na Stàitean Aonaichte
Blogaire Gàidhlig ann an Los Angeles anns na Stàitean Aonaichte
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Ach gheibhear luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig, cuid dhiubh a th’ air fileantachd a ruigsinn, ann an dùthchannan cho diofraichte ri Brasail, Sìona, an Ruis, Casagstan, an Ungair, a’ Phòlainn, an Ostair agus an Eilbheis. Chan e sliochd nan Gàidheal a th’ anns a’ mhòr-chuid de na daoine sin, ach feadhainn a bhuineas do dhualchais eugsamhail a thog ùidh anns a’ Ghàidhlig, leis gun d’ fhuair iad rudeigin tarraingeach mu Alba is a’ Ghàidhealtachd – a ceòl, sgeulachdan, dualchas Ceilteach, a h-eachdraidh, bòidhchead na tìre agus/no na daoine fhèin.

’S ann anns a’ Ghearmailt a tha a’ bhuidheann as motha de na daoine seo a’ fuireach. Tha Mìcheal Klevenhaus na Ghearmailteach a tha fileanta ann an Gàidhlig. Sgrìobh e leabhar ann an Gearmailtis airson luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig (Schottisch-Gälisch: Wort für Wort), agus bidh e a’ teagasg a’ chànain do 70 oileanach aig Oilthigh Bhonn. Tha grunn Ghearmailtich air Gàidhlig ionnsachadh gu fileantachd agus tha cuid dhiubh a-nise a’ dèanamh bith-beò anns an eaconamaidh Ghàidhlig ann an Alba fhèin.

Figear 16 Cruinneachadh de sgeulachdan goirid ùra air an sgrìobhadh ’s am foillseachadh an toiseach ann an Gàidhlig (gu h-àrd) agus air an eadar-theangachadh an uairsin gu Gearmailtis (gu h-ìosal)

Tha luchd-ionnsachaidh a’ cur gu mòr ri coimhearsnachd na Gàidhlig ann an Alba, a’ sealltainn (do dh’Albannaich am measg eile!) gun gabh an cànan ionnsachadh gu fileantachd mar inbheach gun duilgheadas mòr sam bith, agus gu bheil a’ Ghàidhlig gu math tarraingeach do dhaoine taobh a-muigh a coimhearsnachd thraidiseanta, daoine a bheir leotha dealas is lèirsinn ùr.