Skip to content
Skip to main content

About this free course

Download this course

Share this free course

Cànan nan Gàidheal (Gaelic language)
Cànan nan Gàidheal (Gaelic language)

Start this free course now. Just create an account and sign in. Enrol and complete the course for a free statement of participation or digital badge if available.

4 A’ Ghàidhlig – feallsanachd

4.1 Carson dà-chànanas?

Tha dà-chànanas na rud cumanta air feadh an t-saoghail agus tha a h-uile coltas gur ann nas cumanta a tha e dol a dh’fhàs. Tha rannsachadh a’ sealltainn gu bheil deagh bhuaidh aig dà-chànanas air an neach-labhairt agus air a’ choimhearsnachd san fharsaingeachd.