Skip to content
Skip to main content

About this free course

Download this course

Share this free course

Cànan nan Gàidheal (Gaelic language)
Cànan nan Gàidheal (Gaelic language)

Start this free course now. Just create an account and sign in. Enrol and complete the course for a free statement of participation or digital badge if available.

5.3.2 A’ cruthachadh briathrachas: prionnsabail

Tha na còig eisimpleirean seo a’ sealltainn nan diofar dhòighean a tha air an cleachdadh sa Ghàidhlig airson faclan ùra a dhèanamh.

BeurlaGàidhligTùs/Dòigh-obrach
TriangletriantanSeann fhacal Gàidhlig - ‘trian’ – air a chleachdadh ann an dòigh ùr.
Geographycruinn-eòlasNa faclan Gàidhlig ‘cruinne’ (saoghal) agus ‘eòlas’ air an cur còmhla gus facal ùr a dhèanamh: eisimpleir de bhun-bheachd air a ‘mhìneachadh’ sa Ghàidhlig.
televisiontelebhiseanTha mòran fhaclan Gàidhlig a’ tighinn o Laideann no Grèigis, mar as trice tron Bheurla. ’S e faclan eadar-nàiseanta a tha ann an tòrr dhiubh a gheibhear ann an grunn chànanan.
rectangleceart-cheàrnachCeart’ agus ‘ceàrn’ air an cur còmhla mar eadar-theangachadh de ‘rectangle’. Canar ‘loan translation’ ri seo sa Bheurla. Tha brìgh an fhacail nas soilleire, ’s dòcha, on a tha e air a chur ri chèile le faclan Gàidhlig seach Laideann.
credit crunchstaing creideisStaing’ + ‘creideas’. Tha brìgh ‘creideas’ (rud a tha thu a’ creidsinn) air atharrachadh gu bhith co-ionnan ri ‘credit’ (airgead): canar ‘loan shift’ ri seo.

triantan

Download this audio clip.Audio player: triantan.mp3
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

cruinn-eòlas

Download this audio clip.Audio player: cruinn-eolas.mp3
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

telebhisean

Download this audio clip.Audio player: telebhisean.mp3
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

ceart-cheàrnach

Download this audio clip.Audio player: ceart-chearnach.mp3
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

staing creideis

Download this audio clip.Audio player: staing_creideis.mp3
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).