Skip to content
Skip to main content

About this free course

Download this course

Share this free course

Cànan nan Gàidheal (Gaelic language)
Cànan nan Gàidheal (Gaelic language)

Start this free course now. Just create an account and sign in. Enrol and complete the course for a free statement of participation or digital badge if available.

5.3.3 Faclan-iasaid Ghàidhlig sa Bheurla

Tha a h-uile cànan a’ gabhail a-steach faclan à cànanan eile. Tha tòrr fhaclan sa Ghàidhlig a thàinig on Bheurla ach tha beagan ann a chaidh an rathad eile. Seo cuid aca. Tha an fheadhainn seo a’ buntainn ri cruth na tìre ann an Alba:

 • ben (beinn)
 • brae (bràigh)
 • corry (coire)
 • glen (gleann)
 • loch (loch).

Seo faclan a’ buntainn ri cultar na Gàidhlig:

 • caber (bho ‘cabar’).
 • ceilidh
 • clan (bho ‘clann’)
 • galore (‘gu leòr’)
 • slogan (bho ‘sluagh-ghairm’)
 • sporran (sporan)
 • whisky (bho ‘uisge-beatha’)

Bidh na h-eisimpleirean seo air an toirt seachad uaireannan ach chan eil e idir cinnteach gur ann on Ghàidhlig a thàinig iad:

 • grotty (bho ‘grod’)
 • smashing (bho ’S math sin)
 • shoot (bho siuthad)
 • twig (bho tuig)!