Cànan nan Gàidheal (Gaelic language)
Cànan nan Gàidheal (Gaelic language)

Start this free course now. Just create an account and sign in. Enrol and complete the course for a free statement of participation or digital badge if available.

5.3.2 A’ cruthachadh briathrachas: prionnsabail

Tha na còig eisimpleirean seo a’ sealltainn nan diofar dhòighean a tha air an cleachdadh sa Ghàidhlig airson faclan ùra a dhèanamh.

BeurlaGàidhligTùs/Dòigh-obrach
TriangletriantanSeann fhacal Gàidhlig - ‘trian’ – air a chleachdadh ann an dòigh ùr.
Geographycruinn-eòlasNa faclan Gàidhlig ‘cruinne’ (saoghal) agus ‘eòlas’ air an cur còmhla gus facal ùr a dhèanamh: eisimpleir de bhun-bheachd air a ‘mhìneachadh’ sa Ghàidhlig.
televisiontelebhiseanTha mòran fhaclan Gàidhlig a’ tighinn o Laideann no Grèigis, mar as trice tron Bheurla. ’S e faclan eadar-nàiseanta a tha ann an tòrr dhiubh a gheibhear ann an grunn chànanan.
rectangleceart-cheàrnachCeart’ agus ‘ceàrn’ air an cur còmhla mar eadar-theangachadh de ‘rectangle’. Canar ‘loan translation’ ri seo sa Bheurla. Tha brìgh an fhacail nas soilleire, ’s dòcha, on a tha e air a chur ri chèile le faclan Gàidhlig seach Laideann.
credit crunchstaing creideisStaing’ + ‘creideas’. Tha brìgh ‘creideas’ (rud a tha thu a’ creidsinn) air atharrachadh gu bhith co-ionnan ri ‘credit’ (airgead): canar ‘loan shift’ ri seo.

triantan

Download this audio clip.Audio player: triantan.mp3
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

cruinn-eòlas

Download this audio clip.Audio player: cruinn-eolas.mp3
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

telebhisean

Download this audio clip.Audio player: telebhisean.mp3
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

ceart-cheàrnach

Download this audio clip.Audio player: ceart-chearnach.mp3
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

staing creideis

Download this audio clip.Audio player: staing_creideis.mp3
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Take your learning further

Making the decision to study can be a big step, which is why you'll want a trusted University. The Open University has 50 years’ experience delivering flexible learning and 170,000 students are studying with us right now. Take a look at all Open University courses.

If you are new to University-level study, we offer two introductory routes to our qualifications. You could either choose to start with an Access module, or a module which allows you to count your previous learning towards an Open University qualification. Read our guide on Where to take your learning next for more information.

Not ready for formal University study? Then browse over 1000 free courses on OpenLearn and sign up to our newsletter to hear about new free courses as they are released.

Every year, thousands of students decide to study with The Open University. With over 120 qualifications, we’ve got the right course for you.

Request an Open University prospectus371