Skip to content
Skip to main content

About this free course

Become an OU student

Download this course

Share this free course

Croeso: Beginners' Welsh
Croeso: Beginners' Welsh

Start this free course now. Just create an account and sign in. Enrol and complete the course for a free statement of participation or digital badge if available.

5 Additional reading/writing practice

5.1 Sesiwn 2

Ymarfer 33

Ysgrifennwch sut byddech chi'n cyfarch pobl ar yr adegau yma o'r dydd:

How you would greet people at these times of the day?:

(a) 3 p.m. ____________

(b) 10 a.m. ____________

(c) 7 p.m. ____________

(ch) 7 a.m. ____________

(d) 5 p.m. ____________

(dd) 8 p.m. ____________

Answer

Here are the correct answers:

(a) 3 p.m. Prynhawn da

(b) 10 a.m. Bore da

(c) 7 p.m. Noswaith dda

(ch) 7 a.m. Bore da

(d) 5 p.m. Prynhawn da

(dd) 8 p.m. Noswaith dda

Ymarfer 34

Llenwch y bylchau:

Fill in the blanks:

(a) Pwy______chi?

(b) Da______, diolch.

(c) Dydd Sul, Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd______, Dydd Iau.

(ch) Gareth ______ i.

(d) Sut ______ chi?

(dd) Braf ______ â chi.

Answer

You should have filled in the blanks as follows:

(a) Pwy dych chi?

(b) Da iawn, diolch.

(c) Dydd Sul, Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Mercher, Dydd Iau.

(ch) Gareth dw i.

(d) Sut dych chi?

(dd) Braf cwrdd â chi.

Ymarfer 35

Cyfieithwch:

Translate:

(a) Good morning ____________

(b) How are you? ____________

(c) Who are you? ____________

(ch) I'm Mr Jones ____________

(d) Nice to meet you ___________

(dd) Fine, thank you ___________

(e) Goodbye! ____________

Answer

Here are the correct translations:

(a) Bore da.

(b) Sut dych chi?

(c) Pwy dych chi?

(ch) Mr Jones dw i.

(d) Braf cwrdd â chi.

(dd) Iawn, diolch.

(e) Hwyl Fawr! / Da boch chi!

Ymarfer 36

Ysgrifennwch yr ateb i'r symiau yn Gymraeg:

Write the answer to the sums using Welsh words (not numerals!):

(a) 4 + 5 ____________

(b) 8 – 2 ____________

(c) 3 + 4 ____________

(ch) 8 – 6 ____________

(d) 5 + 3 ____________

(dd) 4 + 6 ____________

(e)9 + 2 – 11 ____________

Answer

You should have the following answers if your maths is sound:

(a) naw

(b) chwech

(c) saith

(ch) dau

(d) wyth

(dd) deg

(e) dim

Ymarfer 37

Ysgrifennwch ddyddiau'r wythnos yn eu trefn gywir, gan ddechrau gyda dydd Sul:

Write the days of the week in the correct order, starting with Sunday:

Dydd Sadwrn ____________

Dydd Mawrth ____________

Dydd Sul ____________

Dydd Iau ____________

Dydd Mercher ____________

Dydd Gwener ____________

Dydd Llun ____________

Answer

These are the days of the week in order, beginning with Sunday:

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn