Datblygu strategaethau astudio effeithiol (Develop effective study strategies)
Datblygu strategaethau astudio effeithiol (Develop effective study strategies)

This free course is available to start right now. Review the full course description and key learning outcomes and create an account and enrol if you want to track your learning.

Free course

Datblygu strategaethau astudio effeithiol (Develop effective study strategies)

5.3 Ymyriadau ac oedi

Weithiau gall fod yn anodd dechrau astudio oherwydd bod pethau’n ymyrryd â’ch astudio, ac efallai y byddwch yn gohirio gwneud tasg astudio. Gall ymyriadau fod yn bethau go iawn (e.e. mae angen i chi roi eich sylw i’ch plentyn) ond gallant fod yn weithgareddau afleoli neu amnewid, neu’n ffyrdd o esgus oedi.

Yn lle parhau i ddarllen ar gyfer eich aseiniad byddwch yn penderfynu’n sydyn bod gwir angen i chi roi trefn ar sied yr ardd, neu lanhau cwpwrdd. Mae pob un ohonom yn profi hyn o bryd i’w gilydd, ond mae’n werth gwybod pa fath o weithgareddau afleoli rydym yn tueddu i’w gwneud - byddwch yn dysgu eu hadnabod a delio â hwy fel y gallwch barhau i gyflawni eich tasgau astudio pwysig.

Ffigur 6 Cynllun gweithredu enghreifftiol

Deliwch ag ymyriadau drwy:

  • bennu nodau realistig ar gyfer eich sesiwn astudio (e.e. Fe wna i ddarllen yr adran hon, neu weithio am 40 munud cyn gwneud paned o goffi’)
  • anelu at leihau’r ymyriadau gwirioneddol (e.e. rhoi eich peiriant ateb ymlaen, gofyn yn garedig i ffrindiau beidio â tharfu arnoch).
LDTW_2

Take your learning further

Making the decision to study can be a big step, which is why you'll want a trusted University. The Open University has 50 years’ experience delivering flexible learning and 170,000 students are studying with us right now. Take a look at all Open University courses.

If you are new to university level study, find out more about the types of qualifications we offer, including our entry level Access courses and Certificates.

Not ready for University study then browse over 900 free courses on OpenLearn and sign up to our newsletter to hear about new free courses as they are released.

Every year, thousands of students decide to study with The Open University. With over 120 qualifications, we’ve got the right course for you.

Request an Open University prospectus