Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)
Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)

This free course is available to start right now. Review the full course description and key learning outcomes and create an account and enrol if you want to track your learning.

Free course

Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)

1.3 Aseiniadau llafar

Defnyddir aseiniadau llafar yn aml mewn cyrsiau iaith, lle mae disgwyl i chi recordio eich hun yn siarad yn yr iaith dramor rydych yn ei hastudio. Bydd gwneud nodiadau i gyfeirio atynt wrth recordio eich cyflwyniad yn eich helpu. Fodd bynnag, mae’n bwysig siarad yn naturiol ac osgoi’r arddull undonog sy’n deillio o ddarllen yn syth o sgript. Ceisiwch ddefnyddio nodiadau fel cymhorthion cof yn hytrach na sgript, gan fwrw golwg drostynt o bryd i’w gilydd er mwyn galw gwybodaeth i gof, a pharatowch rai brawddegau megis: yn gyntaf, yn ail, i’r gwrthwyneb, i gloi.

Nodwch arwyddion i fyny neu i lawr uwchben y rhannau hynny o’r frawddeg lle y dylech godi a gostwng goslef eich llais - y patrwm goslef.

Amlygwch eiriau allweddol neu’r geiriau hynny rydych yn cael anhawster i’w dweud, a thanlinellwch neu amlygwch y rhannau penodol o eiriau neu ymadroddion anghyfarwydd i ddangos ble y dylid rhoi’r pwyslais. Er enghraifft, yn Gymraeg:

  • pwyslais, patrwm

ac yn Ffrangeg:

  • touristes, table

Gwnewch yn siŵr bod eich nodiadau yn ddigon syml a bod eich ysgrifen yn ddigon mawr fel y gallwch eu dilyn yn hawdd. Mae nodiadau cymhleth neu fanwl mewn ysgrifen fach yn anodd i’w defnyddio. Mae nodiadau yn fwy defnyddiol na brawddegau llawn.

Ceisiwch ymarfer dweud eich ymatebion ar gyfer yr aseiniad cyn i chi recordio eich cais. Gwnewch yn siŵr eich bod yn nodi eich enw, teitl y cwrs, eich rhif Adnabod Personol a hyd y cyflwyniad ar y recordiad. Cofiwch gadarnhau ar y diwedd bod eich cyflwyniad cyfan wedi’i recordio’n llwyddiannus.

Dylech ymarfer recordio gan newid lefelau’r sain, er mwyn canfod pa lefel sy’n gweithio orau a pha mor bell y mae angen i chi sefyll oddi wrth y microffon wrth recordio.

LDTW_3

Take your learning further

Making the decision to study can be a big step, which is why you'll want a trusted University. The Open University has 50 years’ experience delivering flexible learning and 170,000 students are studying with us right now. Take a look at all Open University courses.

If you are new to university level study, find out more about the types of qualifications we offer, including our entry level Access courses and Certificates.

Not ready for University study then browse over 900 free courses on OpenLearn and sign up to our newsletter to hear about new free courses as they are released.

Every year, thousands of students decide to study with The Open University. With over 120 qualifications, we’ve got the right course for you.

Request an Open University prospectus