Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)
Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)

This free course is available to start right now. Review the full course description and key learning outcomes and create an account and enrol if you want to track your learning.

Free course

Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)

1.4 Aseiniadau atebion byr

[Efallai y bydd yn ymddangos yn haws rhoi atebion byr na thraethodau hir, ond mae’r un mor bwysig darllen y cwestiwn yn ofalus ac ystyried y geiriau proses.] Rhennir yr aseiniadau hyn, neu rannau o’r aseiniadau, yn sawl adran, y mae angen ateb byr a chryno ar gyfer pob un. Gallai’r ateb fod rhwng 30 gair a 500 o eiriau.

Efallai y bydd yn ymddangos yn haws rhoi atebion byr na thraethodau hir, ond mae’r un mor bwysig darllen y cwestiwn yn ofalus ac ystyried y geiriau proses (gweler Adran 3.2). Mae hefyd yn rhy hawdd gwyro oddi wrth y pwnc dan sylw, a mynd dros derfynau geiriau drwy gynnwys gwybodaeth amherthnasol. Cofiwch fod yn gryno, peidio â gwyro oddi wrth y pwnc dan sylw, a chadw o fewn y terfyn geiriau.

Defnyddir diagramau, tablau a graffiau yn aml mewn aseiniadau ysgrifenedig a gall y rhain fod yn ffordd ddefnyddiol a lliwgar o gyflwyno gwybodaeth. Gallant hefyd eich helpu i gadw at y terfyn geiriau.

LDTW_3

Take your learning further

Making the decision to study can be a big step, which is why you'll want a trusted University. The Open University has 50 years’ experience delivering flexible learning and 170,000 students are studying with us right now. Take a look at all Open University courses.

If you are new to university level study, find out more about the types of qualifications we offer, including our entry level Access courses and Certificates.

Not ready for University study then browse over 900 free courses on OpenLearn and sign up to our newsletter to hear about new free courses as they are released.

Every year, thousands of students decide to study with The Open University. With over 120 qualifications, we’ve got the right course for you.

Request an Open University prospectus