Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)
Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)

This free course is available to start right now. Review the full course description and key learning outcomes and create an account and enrol if you want to track your learning.

Free course

Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)

1.5 Aseiniadau a gaiff eu marcio gan gyfrifiadur

[Gall aseiniadau a gaiff eu marcio gan gyfrifiadur fod yr un mor heriol â mathau eraill o aseiniad ac mae angen meddwl o ddifrif ynghylch pa atebion sy’n gywir.] Mae rhai cyrsiau yn defnyddio aseiniadau a gaiff eu marcio gan gyfrifiadur. Ceir cwestiynau ag atebion dewis lluosog ac fel arfer byddwch yn marcio blwch wrth ymyl yr ateb y credwch ei fod yn gywir. Er eich bod yn nodi’r atebion posibl, gall aseiniadau a gaiff eu marcio gan gyfrifiadur fod yr un mor heriol â mathau eraill o aseiniad ac mae angen meddwl o ddifrif ynghylch pa atebion sy’n gywir.

Mae cwestiynau dewis lluosog yn profi eich gwybodaeth am agweddau ffeithiol ar y cwrs. Gall fformat y cwestiynau hyn amrywio. Er enghraifft, gallai rhai ofyn i chi ddewis datganiad cywir o ddetholiad o ddatganiadau. Gallai eraill gyflwyno rhywfaint o wybodaeth i chi, cwestiwn ar sail y wybodaeth honno ac yna ddetholiad o atebion i ddewis ohonynt.

Gan mai dim ond ychydig o wahaniaeth sydd rhwng y detholiad o atebion a roddir i chi weithiau, mae’n hanfodol eich bod yn darllen y cwestiwn yn ofalus. Bydd yn cynnwys y wybodaeth sydd ei hangen arnoch i wneud y dewis cywir. Fodd bynnag, ceisiwch beidio â threulio gormod o amser ar unrhyw gwestiwn. Os ydych yn debygol o weithio ar gwestiwn drwy gydol y nos, cofiwch efallai mai dim ond cyfran fach o’r marciau cyffredinol y bydd yn cyfrif tuag atynt. Os cewch drafferth gyda chwestiwn penodol, ewch ymlaen at gwestiwn arall gan ddychwelyd ato yn nes ymlaen.

Os yw eich cwrs yn cynnwys aseiniadau a gaiff eu marcio gan gyfrifiadur, dylech gyfeirio at ddeunyddiau eich cwrs i ganfod mwy am sut y gallwch eu cwblhau a’u cyflwyno.

LDTW_3

Take your learning further

Making the decision to study can be a big step, which is why you'll want a trusted University. The Open University has 50 years’ experience delivering flexible learning and 170,000 students are studying with us right now. Take a look at all Open University courses.

If you are new to university level study, find out more about the types of qualifications we offer, including our entry level Access courses and Certificates.

Not ready for University study then browse over 900 free courses on OpenLearn and sign up to our newsletter to hear about new free courses as they are released.

Every year, thousands of students decide to study with The Open University. With over 120 qualifications, we’ve got the right course for you.

Request an Open University prospectus