Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)
Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)

This free course is available to start right now. Review the full course description and key learning outcomes and create an account and enrol if you want to track your learning.

Free course

Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)

1.6 Aseiniadau ar ddiwedd cwrs

Defnyddir aseiniadau ar ddiwedd cwrs yn lle arholiadau traddodiadol. Y prif wahaniaeth rhwng arholiad ac aseiniad ar ddiwedd cwrs yw y gellir cwblhau’r aseiniad ar ddiwedd cwrs gartref yn hytrach nag mewn neuadd arholiadau ar ddyddiad penodol. Weithiau caiff ei gwblhau yn eich amser eich hun felly gall deimlo ychydig fel aseiniad arferol. Fodd bynnag, gan ei fod yn disodli arholiad, ni allwch lwyddo yn y cwrs heb ei wneud ac mae sgôr eich aseiniad ar ddiwedd y cwrs yn un o’r prif ffactorau a ddefnyddir wrth bennu eich canlyniad ar gyfer y cwrs.

Weithiau mae aseiniadau ar ddiwedd cwrs yn cynnwys gwneud ychydig o waith ymchwil, ac yn achlysurol fe’u gwneir ar y cyd.

Mae’r trefniadau ar gyfer aseiniadau ar ddiwedd cwrs yn amrywio o gwrs i gwrs felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cyfeirio at ddeunyddiau eich cwrs am fanylion.

Ewch i http://www.open.ac.uk/ skillsforstudy/ [Tip: hold Ctrl and click a link to open it in a new tab. (Hide tip)] i gael mwy o fanylion am y math o aseiniad y mae angen i chi ei ysgrifennu.

LDTW_3

Take your learning further

Making the decision to study can be a big step, which is why you'll want a trusted University. The Open University has 50 years’ experience delivering flexible learning and 170,000 students are studying with us right now. Take a look at all Open University courses.

If you are new to university level study, find out more about the types of qualifications we offer, including our entry level Access courses and Certificates.

Not ready for University study then browse over 900 free courses on OpenLearn and sign up to our newsletter to hear about new free courses as they are released.

Every year, thousands of students decide to study with The Open University. With over 120 qualifications, we’ve got the right course for you.

Request an Open University prospectus