Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)
Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)

This free course is available to start right now. Review the full course description and key learning outcomes and create an account and enrol if you want to track your learning.

Free course

Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)

2.1 Creu eich strategaeth eich hun

Mae a wnelo creu eich strategaeth eich hun â gwybod beth yw gofynion asesu’r cwrs a phenderfynu pa ganlyniad rydych am ei gael. Os gwyddoch beth sydd angen ei gael i lwyddo yn y cwrs, a beth sydd angen ei gael er mwyn cael anrhydedd, yna gallwch benderfynu beth sy’n ymarferol i chi. Mae gan rai myfyrwyr fywydau prysur ac nid oes llawer o amser ganddynt. Felly gallant benderfynu ond gwneud yr hyn sydd ei angen er mwyn llwyddo yn y cwrs. Efallai y bydd gan fyfyrwyr eraill fwy o amser a byddant am neilltuo mwy o amser i wneud yn dda mewn asesiadau. [Me gan rai myfyrwyr fywydau prysur ac nid oes llawer o amser ganddynt. Efallai y bydd gan fyfyrwyr eraill fwy o amser a byddant am neilltuo mwy o amser i wneud yn dda mewn asesiadau.]

Edrychwch ar galendr eich cwrs am derfynau amser aseiniadau a dechreuwch feddwl am neilltuo’r amser sydd ei angen ar gyfer y gwaith.

Os credwch y cewch broblemau i gyflwyno aseiniad penodol ar amser yna gofynnwch i’ch tiwtor neu ganolfan ranbarthol am gyngor cyn y dyddiad cyflwyno olaf posibl.

Er mwyn gwybod beth yw’r rheolau ar gyfer cyflwyno aseiniadau, sut i reoli eich amser a’ch astudiaethau a ble mae eich canolfan ranbarthol, ewch i http://www.open.ac.uk/ skillsforstudy/ [Tip: hold Ctrl and click a link to open it in a new tab. (Hide tip)] .

LDTW_3

Take your learning further

Making the decision to study can be a big step, which is why you'll want a trusted University. The Open University has 50 years’ experience delivering flexible learning and 170,000 students are studying with us right now. Take a look at all Open University courses.

If you are new to university level study, find out more about the types of qualifications we offer, including our entry level Access courses and Certificates.

Not ready for University study then browse over 900 free courses on OpenLearn and sign up to our newsletter to hear about new free courses as they are released.

Every year, thousands of students decide to study with The Open University. With over 120 qualifications, we’ve got the right course for you.

Request an Open University prospectus