Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)
Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)

This free course is available to start right now. Review the full course description and key learning outcomes and create an account and enrol if you want to track your learning.

Free course

Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)

2.2 Gwybod beth sydd ei angen

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod beth sydd angen i chi ei wneud ar gyfer pob aseiniad. Edrychwch ar ddeunyddiau eich cwrs i ganfod pa fath o aseiniad y mae disgwyl i chi ei wneud.

Efallai bod eich aseiniad wedi ei rannu yn adrannau gwahanol, â marciau gwahanol i bob rhan. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod beth sydd angen i chi ei wneud ac nad ydych yn colli unrhyw beth. Efallai y bydd angen i chi wybod beth yw’r terfyn geiriau y dylech gadw ato, oherwydd gallech golli marciau os ewch y tu hwnt i’r terfyn hwn.

‘Sdim syniad gen i ble i ddechrau. Y tro diwethaf i mi ysgrifennu aseiniad oedd yn yr ysgol.’

Cymerwch amser i ddeall beth mae cwestiwn yr aseiniad yn ei ofyn. Gallwch drafod unrhyw gwestiynau sydd gennych am gwestiwn yr aseiniad gyda’ch tiwtor, cynghorydd astudio neu eich cyd-fyfyrwyr. [Cymerwch amser i ddeall beth mae cwestiwn yr aseiniad yn ei ofyn.]

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw cwestiwn yr aseiniad o’ch blaen drwy gydol y broses o’r dechrau i’r diwedd; bydd cadw eich llygad ar deitl y cwestiwn yn eich helpu i ganolbwyntio’n gywir.

LDTW_3

Take your learning further

Making the decision to study can be a big step, which is why you'll want a trusted University. The Open University has 50 years’ experience delivering flexible learning and 170,000 students are studying with us right now. Take a look at all Open University courses.

If you are new to university level study, find out more about the types of qualifications we offer, including our entry level Access courses and Certificates.

Not ready for University study then browse over 900 free courses on OpenLearn and sign up to our newsletter to hear about new free courses as they are released.

Every year, thousands of students decide to study with The Open University. With over 120 qualifications, we’ve got the right course for you.

Request an Open University prospectus