Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)
Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)

This free course is available to start right now. Review the full course description and key learning outcomes and create an account and enrol if you want to track your learning.

Free course

Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)

2.3 Trefnu beth i’w wneud

Wrth i chi gasglu eich nodiadau a’r deunyddiau perthnasol ar gyfer y cwrs bydd angen i chi wneud penderfyniadau ynghylch pa bynciau a thystiolaeth rydych am eu defnyddio yn eich aseiniad. Os bydd angen i chi gynnwys dyfyniadau a thystiolaeth yna gwnewch nodyn o’r ffynonellau y maent yn dod ohonynt (e.e., llyfrau neu erthyglau) fel y gallwch lunio eich adran gyfeirio yn haws. [Ceisiwch lunio rhestr neu ddefnyddio map meddwl i drefnu eich deunydd.]

Pan fyddwch yn barod i fanylu ar yr hyn rydych am ysgrifennu yn ei gylch, ceisiwch lunio rhestr neu ddefnyddio map meddwl i drefnu eich deunydd yn gynllun. Mae’r broses hon yn eich helpu i wneud dewisiadau am yr hyn sydd angen ei gynnwys, beth nad oes angen ei gynnwys ac ym mha drefn y dylid rhoi’r pwyntiau. Mae cynlluniau yn eich helpu i gadw at y cwestiwn. Ceisiwch gymharu eich cynllun â thasg yr aseiniad i weld a ydych yn mynd i’r cyfeiriad cywir o hyd. Mae cynlluniau hefyd yn gwneud eich proses ddrafftio yn haws gan nad oes angen i chi gadw popeth yn eich pen: yn hytrach gallwch ei ysgrifennu yn eich cynllun (gweler Ffigur 2). [Pan feddyliwch am syniadau ar gyfer eich aseiniad, peidiwch â dal eich hun yn ôl. Rhowch y rhyddid i chi’ch hun nodi’r holl eiriau, ymadroddion, enwau a dyddiadau a ddaw i’ch meddwl.]

Ffigur 2 Gall defnyddio map meddwl fod yn ffordd gynhyrchiol o gael eich syniadau i lifo.

Pan feddyliwch am syniadau ar gyfer eich aseiniad, peidiwch â dal eich hun yn ôl. Rhowch y rhyddid i chi’ch hun nodi’r holl eiriau, ymadroddion, enwau a dyddiadau a ddaw i’ch meddwl. Gallwch roi llinell drwyddynt yn nes ymlaen os newidiwch eich meddwl ynghylch pa mor berthnasol ydynt.

LDTW_3

Take your learning further

Making the decision to study can be a big step, which is why you'll want a trusted University. The Open University has 50 years’ experience delivering flexible learning and 170,000 students are studying with us right now. Take a look at all Open University courses.

If you are new to university level study, find out more about the types of qualifications we offer, including our entry level Access courses and Certificates.

Not ready for University study then browse over 900 free courses on OpenLearn and sign up to our newsletter to hear about new free courses as they are released.

Every year, thousands of students decide to study with The Open University. With over 120 qualifications, we’ve got the right course for you.

Request an Open University prospectus