Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)
Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)

This free course is available to start right now. Review the full course description and key learning outcomes and create an account and enrol if you want to track your learning.

Free course

Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)

2.4.1 Drafft cyntaf

Os ydych yn ysgrifennu traethawd, ystyriwch sut y bydd eich dadl yn datblygu yn eich aseiniad. Dylai eich syniadau ddarllen yn rhesymegol o un i’r llall nes eich bod wedi datblygu thesis cyffredinol eich traethawd. Er mwyn gwneud hyn bydd angen i chi roi’r syniadau gwahanol rydych wedi meddwl amdanynt mewn trefn. [Ystyriwch sut y bydd eich dadl yn datblygu yn eich aseiniad. Dylai eich syniadau ddarllen yn rhesymegol o un i’r llall.]

Ceisiwch ysgrifennu eich syniadau ar ochr dde darn o bapur a mapiwch bob un i ran benodol o’ch traethawd (gweler Ffigur 3).

Blwch 2

Pan fyddwch yn llunio eich paragraffau, gwnewch yn siŵr eich bod:

  • yn disgrifio’r syniad yn glir
  • yn rhoi rhesymau am ei berthnasedd i gwestiwn y traethawd.
  • yn darparu tystiolaeth i ategu’r syniad.

Gall y dystiolaeth a ddefnyddiwch i ategu eich syniadau fod ar ffurf dyfyniadau uniongyrchol o lyfrau ac erthyglau neu aralleirio syml o ddadl neu ddamcaniaeth rhywun arall. Yn yn naill achos neu’r llall mae’n hanfodol eich bod yn cyfeirio’n briodol at y dystiolaeth a ddefnyddiwch.

Mae angen llif traethiadol ar aseiniadau. Os nad yw prif bwyntiau eich aseiniad yn gysylltiedig â’i gilydd, bydd eich aseiniad yn ymddangos fel petai’n cynnwys rhestr o bwyntiau digyswllt. Mae gwybod sut i ddefnyddio geiriau ac ymadroddion cyswllt (megis ‘fodd bynnag’, ‘serch hynny’, ‘o ganlyniad’) yn rhan hanfodol o ysgrifennu ar gyfer unrhyw gynulleidfa (gweler Adran 5.1).

I weld sut y gallai’r map meddwl yn Ffigur 3 edrych ar ffurf traethawd ac i ddysgu mwy am eiriau cyswllt ewch i http://www. open.ac.uk/skillsforstudy/.

Ffigur 3 Pan fyddwch wedi meddwl am y syniadau rydych am ysgrifennu amdanynt, bydd angen i chi eu rhoi mewn trefn resymegol.
LDTW_3

Take your learning further

Making the decision to study can be a big step, which is why you'll want a trusted University. The Open University has 50 years’ experience delivering flexible learning and 170,000 students are studying with us right now. Take a look at all Open University courses.

If you are new to university level study, find out more about the types of qualifications we offer, including our entry level Access courses and Certificates.

Not ready for University study then browse over 900 free courses on OpenLearn and sign up to our newsletter to hear about new free courses as they are released.

Every year, thousands of students decide to study with The Open University. With over 120 qualifications, we’ve got the right course for you.

Request an Open University prospectus