Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)
Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)

This free course is available to start right now. Review the full course description and key learning outcomes and create an account and enrol if you want to track your learning.

Free course

Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)

2.4.2 Ail ddrafft

Ar ôl i chi orffen eich drafft cyntaf efallai y gwelwch fod angen i chi wneud llawer o waith pellach arno. Wrth i chi fynd drwy gam yr ail ddrafft bydd angen i chi wirio trefn resymegol eich dadl. Efallai y gwelwch fod angen i chi newid trefn rhai o’r pwyntiau. Fodd bynnag, gwyliwch nad ydych yn gwneud camgymeriadau wrth wneud hyn: er bod torri a phastio mewn prosesydd geiriau yn offeryn defnyddiol mae’n hawdd iawn anwybyddu problemau gyda gramadeg a rhesymeg. [Mae torri a phastio mewn prosesydd geiriau yn offeryn defnyddiol mae’n hawdd iawn anwybyddu problemau gyda gramadeg a rhesymeg.]

Ar y cam hwn dylech hefyd fynd drwy eich cyfeiriadau er mwyn gwneud yn siŵr bod manylion pob dyfyniad neu dystiolaeth ategol arall gennych ac nad ydych wedi anghofio unrhyw beth.

I gloi, rhan hanfodol o’r broses ddrafftio yw gwybod pryd i ddod i ben! Mae’n hawdd iawn parhau i olygu eich aseiniad heb weld llawer o fudd.

LDTW_3

Take your learning further

Making the decision to study can be a big step, which is why you'll want a trusted University. The Open University has 50 years’ experience delivering flexible learning and 170,000 students are studying with us right now. Take a look at all Open University courses.

If you are new to university level study, find out more about the types of qualifications we offer, including our entry level Access courses and Certificates.

Not ready for University study then browse over 900 free courses on OpenLearn and sign up to our newsletter to hear about new free courses as they are released.

Every year, thousands of students decide to study with The Open University. With over 120 qualifications, we’ve got the right course for you.

Request an Open University prospectus