Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)
Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)

This free course is available to start right now. Review the full course description and key learning outcomes and create an account and enrol if you want to track your learning.

Free course

Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)

2.7 Cael y gwaith yn ôl

Mae hyn hefyd yn rhan hollbwysig o broses yr aseiniad. Rhan o ddiben hyn yw eich helpu i wella eich sgiliau ar gyfer yr aseiniad nesaf, felly mae darllen yr adborth yn bwysig. [Cymerwch beth amser i fynd drwy sylwadau’r adborth yn ofalus. Nodwch sut y gallwch wella eich marc yn y dyfodol.]

Er mai’r peth cyntaf y byddwch am ei weld yw’r marc a gawsoch, cymerwch beth amser i fynd drwy sylwadau’r adborth yn ofalus. Nodwch sut y gallwch wella eich marc yn y dyfodol. Os oes gennych unrhyw ymholiadau am unrhyw beth a ddywedwyd yn yr adborth, gofynnwch i’ch tiwtor neu gynghorydd astudio.

Ewch i http://www.open.ac.uk/ skillsforstudy/ [Tip: hold Ctrl and click a link to open it in a new tab. (Hide tip)] i ddysgu mwy am ddechrau’r broses ysgrifennu. Gallwch ddysgu mwy hefyd am sut i ddechrau’r broses o feddwl, sut i saernïo eich ysgrifennu a dehongli cwestiynau aseiniadau.

LDTW_3

Take your learning further

Making the decision to study can be a big step, which is why you'll want a trusted University. The Open University has 50 years’ experience delivering flexible learning and 170,000 students are studying with us right now. Take a look at all Open University courses.

If you are new to university level study, find out more about the types of qualifications we offer, including our entry level Access courses and Certificates.

Not ready for University study then browse over 900 free courses on OpenLearn and sign up to our newsletter to hear about new free courses as they are released.

Every year, thousands of students decide to study with The Open University. With over 120 qualifications, we’ve got the right course for you.

Request an Open University prospectus