Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)
Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)

This free course is available to start right now. Review the full course description and key learning outcomes and create an account and enrol if you want to track your learning.

Free course

Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)

4.1 Cyflwyniadau

Dylai hyd eich cyflwyniad fod yn gymesur â hyd eich traethawd. Dylai fod rhwng pump a deg y cant o gyfanswm nifer y geiriau. Ceisiwch gadw at un paragraff, yn enwedig os yw’r terfyn geiriau o dan 1000 o eiriau. Ar gyfer traethawd hirach, gallwch ysgrifennu sawl paragraff.

Swyddogaeth cyflwyniad yw nodi’r prif gwestiwn neu fater a chyflwyno a diffinio’r geiriau neu’r termau allweddol. Dylech dynnu sylw at y prif ddadleuon sy’n sail i’r cwestiwn a chyfeirio at gamau’r cynnwys neu’r ddadl. [Swyddogaeth cyflwyniad yw nodi’r prif gwestiwn neu fater.]

Efallai y byddwch am ysgrifennu’r cyflwyniad cyn i chi ddechrau, ac os felly mae’n syniad da gwirio ac addasu’r geiriad a sicrhau ei fod yn gywir ar ôl i chi ysgrifennu’r drafft cyntaf.

Ar gyfer aseiniadau ar ffurf adroddiad, mae ffordd benodol yn aml o ysgrifennu’r cyflwyniad. Dylid amlinellu nod yr ymchwiliad neu’r arbrawf, gan restru’r amcanion neu’r canlyniadau a fwriedir. Dylech hefyd ddarparu gwybodaeth gefndir er mwyn egluro pam y gwnaed yr ymchwiliad neu’r arbrawf ac efallai nodi’r hyn nad ydych yn bwriadu ysgrifennu amdano - gan nodi felly gwmpas eich adroddiad.

Gorffennwch eich cyflwyniad gyda brawddeg sy’n arwain at gorff eich adroddiad.

LDTW_3

Take your learning further

Making the decision to study can be a big step, which is why you'll want a trusted University. The Open University has 50 years’ experience delivering flexible learning and 170,000 students are studying with us right now. Take a look at all Open University courses.

If you are new to university level study, find out more about the types of qualifications we offer, including our entry level Access courses and Certificates.

Not ready for University study then browse over 900 free courses on OpenLearn and sign up to our newsletter to hear about new free courses as they are released.

Every year, thousands of students decide to study with The Open University. With over 120 qualifications, we’ve got the right course for you.

Request an Open University prospectus