Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)
Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)

This free course is available to start right now. Review the full course description and key learning outcomes and create an account and enrol if you want to track your learning.

Free course

Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)

4.2 Casgliadau

Dylai eich casgliad ddangos eich bod wedi ateb y cwestiwn a osodwyd ar gyfer yr aseiniad. Gallwch wneud hyn drwy:

  • gyfeirio at y geiriau allweddol (proses a chynnwys) yn y teitl
  • crynhoi elfennau allweddol eich dadl a phrif gynnwys corff eich traethawd neu adroddiad
  • awgrymu efallai (yn enwedig mewn adroddiad) yr hyn sydd angen ei ystyried yn y dyfodol.

Ni ddylai casgliadau fod yn rhy hir. Ar gyfer traethawd neu adroddiad o lai na 1,500 o eiriau mae paragraff cloi o 50-100 o eiriau yn ddigon siŵr o fod. Ni ddylai fod yn hwy na’r cyflwyniad. [Dylai eich casgliad ddangos eich bod wedi ateb y cwestiwn ac hefyd ddangos fod y prif bwyntiau wedi grynhoi.]

Ceisiwch osgoi cyflwyno syniadau neu enghreifftiau newydd yn eich casgliad. Cofiwch grynhoi’r prif bwyntiau yn unig a pheidiwch ag ailadrodd enghreifftiau.

LDTW_3

Take your learning further

Making the decision to study can be a big step, which is why you'll want a trusted University. The Open University has 50 years’ experience delivering flexible learning and 170,000 students are studying with us right now. Take a look at all Open University courses.

If you are new to university level study, find out more about the types of qualifications we offer, including our entry level Access courses and Certificates.

Not ready for University study then browse over 900 free courses on OpenLearn and sign up to our newsletter to hear about new free courses as they are released.

Every year, thousands of students decide to study with The Open University. With over 120 qualifications, we’ve got the right course for you.

Request an Open University prospectus