Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)
Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)

This free course is available to start right now. Review the full course description and key learning outcomes and create an account and enrol if you want to track your learning.

Free course

Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)

5.1 Geiriau cyswllt

Mae geiriau cyswllt yn helpu i wneud i’ch dadl lifo, a phan fyddwch yn gwybod ble mae eich paragraffau yn dechrau ac yn gorffen, byddant yn eich helpu i gysylltu’r syniadau hynny a chreu un cyfanwaith ystyrlon. [Mae paragraffau yn rhannu’r ysgrifennu yn bynciau neu brif bwyntiau.]

Mae geiriau cyswllt yn atgoffa’r darllenwr o’r llinyn hyd yma ac yn cyfeirio at yr hyn sydd i ddod yn nes ymlaen (gweler Ffigur 5). Gellir eu defnyddio i

  • gysylltu syniadau mewn brawddeg
  • cysylltu brawddegau
  • cysylltu paragraffau.
Ffigur 5 Mae geiriau cyswllt yn rhan hanfodol o unrhyw waith ysgrifennu.

Ceisiwch ddefnyddio rhai o’r geiriau cyswllt canlynol yn eich aseiniad nesaf.

Table 2

I ychwanegu pwynt I gyferbynnu dau bwynt I nodi canlyniadau
ac … ond… oherwydd …
hefyd … Fodd bynnag … am ...
Yn ogystal … er … gan ...
Yn yr un modd … Ar y naill law ... Felly …
Nid yn unig.... ond hefyd.... ar y llaw arall ... O ganlyniad …
Ymhellach ... Eto … O’r herwydd ...
At hynny ... Serch hynny …
I roi enghraifft I symud ymlaen i’r pwynt nesaf I grynhoi
er enghraifft … Yn olaf …
hynny yw ... Yna I gloi…
sef ... Ar ôl hyn/hynny … Y casgliad felly yw ...
Wedyn ... I grynhoi...
LDTW_3

Take your learning further

Making the decision to study can be a big step, which is why you'll want a trusted University. The Open University has 50 years’ experience delivering flexible learning and 170,000 students are studying with us right now. Take a look at all Open University courses.

If you are new to university level study, find out more about the types of qualifications we offer, including our entry level Access courses and Certificates.

Not ready for University study then browse over 900 free courses on OpenLearn and sign up to our newsletter to hear about new free courses as they are released.

Every year, thousands of students decide to study with The Open University. With over 120 qualifications, we’ve got the right course for you.

Request an Open University prospectus