Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)
Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)

This free course is available to start right now. Review the full course description and key learning outcomes and create an account and enrol if you want to track your learning.

Free course

Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)

6.2 Cyfeirio

Mae cyfeiriad llawn yn cynnwys cyfeiriad byr yn y testun at bob ffynhonnell, gyda rhestr o’r manylion llawn ar ddiwedd yr aseiniad. Diben cyfeiriad yw galluogi eich darllenwr i ddod o hyd i’r cyhoeddiad gwreiddiol y gwnaethoch dynnu eich tystiolaeth ohono, neu y gwnaethoch seilio eich dadl arno.

Blwch 3

Mae cyfeiriadau fel arfer yn cynnwys y wybodaeth ganlynol:

  • enw a llythrennau blaen yr awdur
  • blwyddyn gyhoeddi
  • teitl y bennod a’r llyfr (neu deitl yr erthygl a’r cyfnodolyn)
  • enw’r cyhoeddwr
  • man cyhoeddi.

Mae union fformat y cyfeiriadau yn amrywio rhwng disgyblaethau a chyrsiau academaidd felly mae’n syniad da gwirio llawlyfr eich aseiniad am wybodaeth am ba fath o ddull cyfeirio a ffafrir. Un canllaw yw gweld sut y cânt eu trin yn y deunyddiau ar gyfer eich cwrs.

LDTW_3

Take your learning further

Making the decision to study can be a big step, which is why you'll want a trusted University. The Open University has 50 years’ experience delivering flexible learning and 170,000 students are studying with us right now. Take a look at all Open University courses.

If you are new to university level study, find out more about the types of qualifications we offer, including our entry level Access courses and Certificates.

Not ready for University study then browse over 900 free courses on OpenLearn and sign up to our newsletter to hear about new free courses as they are released.

Every year, thousands of students decide to study with The Open University. With over 120 qualifications, we’ve got the right course for you.

Request an Open University prospectus