Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)
Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)

This free course is available to start right now. Review the full course description and key learning outcomes and create an account and enrol if you want to track your learning.

Free course

Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)

6.3 Aralleirio

Bydd y rhan fwyaf o’ch gwaith ysgrifennu ar gyfer aseiniadau yn cynnwys aralleirio gwaith pobl eraill. Mae’n sgil bwysig wrth ysgrifennu gwaith academaidd.

[Arallirio yw ailddatgan ddadl pobl eraill ond yn eich geiriau chi eich hun.] Pan fyddwch yn aralleirio dadl rhywun arall, byddwch yn ailddatgan ei ddadl ond yn eich geiriau chi eich hun. Mae angen i chi egluro eich bod yn adeiladu ar waith rhywun arall. Gallwch wneud hyn yn syml drwy sôn am enw’r awdur, fel yn yr enghraifft ganlynol ac yna restru’r manylion cyfeirio llawn ar ddiwedd yr aseiniad.

Mae Halliday (1978) yn honni bod plant yn datblygu eu hiaith drwy ryngweithio â’r rhai o’u hamgylch.

Un o ganlyniadau terfynol pwysig ysgrifennu syniadau neu gysyniadau yn eich geiriau chi eich hun yw eich bod yn meithrin dealltwriaeth ddyfnach o’r deunydd rydych yn ysgrifennu amdano.

LDTW_3

Take your learning further

Making the decision to study can be a big step, which is why you'll want a trusted University. The Open University has 50 years’ experience delivering flexible learning and 170,000 students are studying with us right now. Take a look at all Open University courses.

If you are new to university level study, find out more about the types of qualifications we offer, including our entry level Access courses and Certificates.

Not ready for University study then browse over 900 free courses on OpenLearn and sign up to our newsletter to hear about new free courses as they are released.

Every year, thousands of students decide to study with The Open University. With over 120 qualifications, we’ve got the right course for you.

Request an Open University prospectus