Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)
Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)

This free course is available to start right now. Review the full course description and key learning outcomes and create an account and enrol if you want to track your learning.

Free course

Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)

6.4 Dyfynnu

Os gwelwch fod awdur wedi crynhoi dadl mewn ffordd arbennig o argyhoeddiadol, efallai y byddwch am ei ddyfynnu’n uniongyrchol. Pan fyddwch yn dyfynnu union eiriau rhywun, rhowch ei eiriau mewn dyfynodau (‘ ...’).

Mae Halliday (1978, t.1) yn honni bod ‘A child creates, first his child tongue, then his mother tongue, in interaction with that little coterie of people who constitute his meaning group.’ ...

Gallwch naill ai roi’r dyfyniad hwn yng nghorff eich testun, fel uchod, neu gallwch ddefnyddio dull arddangos dyfyniad, gan ei wahanu oddi wrth eich testun, a’i osod ar y llinell nesaf a’i fewnosod, ac os felly caiff y dyfynodau eu hepgor fel arfer. [Pan fyddwch yn dyfynnu union eiriau rhywun, rhowch ei eiriau mewn dyfynodau.]

Er y gall dyfynodau fod yn ffordd dda o ychwanegu diddordeb at eich ysgrifennu, rhaid i chi fod yn ofalus nad ydych yn dibynnu arnynt ormod. Dylai dyfyniad ategu’r ddadl rydych yn ei gwneud eich hun, ni ddylai wneud y ddadl ar eich rhan. [Dylai dyfyniad ategu’r ddadl rydych yn ei gwneud eich hun. ysgrifennwch y ddadl yn eich geiriau chi eich hun fel tystiolaeth ategol ar gyfer eich dadl.]

Camgymeriad cyffredin yw gadael i’r dyfyniad wneud y gwaith esboniadol i gyd, felly cofiwch, ysgrifennwch y ddadl yn eich geiriau chi eich hun a defnyddiwch y dyfyniad yn syml fel tystiolaeth ategol ar gyfer eich dadl.

LDTW_3

Take your learning further

Making the decision to study can be a big step, which is why you'll want a trusted University. The Open University has 50 years’ experience delivering flexible learning and 170,000 students are studying with us right now. Take a look at all Open University courses.

If you are new to university level study, find out more about the types of qualifications we offer, including our entry level Access courses and Certificates.

Not ready for University study then browse over 900 free courses on OpenLearn and sign up to our newsletter to hear about new free courses as they are released.

Every year, thousands of students decide to study with The Open University. With over 120 qualifications, we’ve got the right course for you.

Request an Open University prospectus