Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)
Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)

This free course is available to start right now. Review the full course description and key learning outcomes and create an account and enrol if you want to track your learning.

Free course

Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)

8.1 Ysgrifennu ar gyfer y brifysgol

Er bod Cymraeg academaidd yn wahanol i Gymraeg ysgrifenedig bob dydd, mae’r gallu i ysgrifennu mewn arddull academaidd yn rhywbeth a ddysgwch wrth i chi astudio yn y brifysgol. Peidiwch â disgwyl gallu ysgrifennu Cymraeg academaidd nes eich bod wedi darllen nifer o ddeunyddiau eich cwrs, dysgu rhai o’r termau a dechrau ysgrifennu am eich pwnc.

Ar ddechrau eich astudiaethau ni fydd disgwyl i chi gynhyrchu aseiniadau wedi eu hysgrifennu’n berffaith. Mae cyrsiau lefel 1 wedi eu paratoi fel eu bod yn eich helpu i ddechrau ysgrifennu ar gyfer y brifysgol a bydd eich tiwtor yn eich helpu i ddatblygu eich sgiliau ysgrifennu.

Wrth i chi symud ymlaen i gyrsiau Lefel 2 a Lefel 3 bydd disgwyl i’ch sgiliau ysgrifennu aseiniadau wella. Cewch arweiniaid o hyd ar sgiliau ysgrifennu lle bo angen, fodd bynnag, bydd yr adborth yn canolbwyntio mwy ar gynnwys eich aseiniad yn hytrach na’ch sgiliau ysgrifennu sylfaenol.

Mae’r wefan Skills for OU Study [Tip: hold Ctrl and click a link to open it in a new tab. (Hide tip)] yn rhoi canllawiau ar gwblhau aseiniadau ar lefel prifysgol.

LDTW_3

Take your learning further

Making the decision to study can be a big step, which is why you'll want a trusted University. The Open University has 50 years’ experience delivering flexible learning and 170,000 students are studying with us right now. Take a look at all Open University courses.

If you are new to university level study, find out more about the types of qualifications we offer, including our entry level Access courses and Certificates.

Not ready for University study then browse over 900 free courses on OpenLearn and sign up to our newsletter to hear about new free courses as they are released.

Every year, thousands of students decide to study with The Open University. With over 120 qualifications, we’ve got the right course for you.

Request an Open University prospectus