Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)
Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)

This free course is available to start right now. Review the full course description and key learning outcomes and create an account and enrol if you want to track your learning.

Free course

Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)

8.2 Gramadeg, sillafu ac atalnodi

Mae llawer o adnoddau defnyddiol ar gael os ydych yn poeni am eich gramadeg a’ch sillafu. Dewch o hyd i eiriadur cynhwysfawr a thesawrws i’ch helpu i wirio sillafu a dod o hyd i eiriau newydd i’w defnyddio - mae rhai ar gael ar-lein. Gall y cyfleuster gwirio sillafu yn eich prosesydd geiriau fod yn ddefnyddiol iawn, ond byddwch yn ofalus ynghylch dibynnu ar y gwiriwr sillafu yn ddifeddwl gan fod angen i chi fod yn siŵr bod y gair cywir yn ei le.

Mae’r wefan Skills for OU Study [Tip: hold Ctrl and click a link to open it in a new tab. (Hide tip)] yn cynnwys cysylltiadau â gwefannau defnyddiol i’ch helpu gyda sillafu a gramadeg.

LDTW_3

Take your learning further

Making the decision to study can be a big step, which is why you'll want a trusted University. The Open University has 50 years’ experience delivering flexible learning and 170,000 students are studying with us right now. Take a look at all Open University courses.

If you are new to university level study, find out more about the types of qualifications we offer, including our entry level Access courses and Certificates.

Not ready for University study then browse over 900 free courses on OpenLearn and sign up to our newsletter to hear about new free courses as they are released.

Every year, thousands of students decide to study with The Open University. With over 120 qualifications, we’ve got the right course for you.

Request an Open University prospectus