Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)
Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)

This free course is available to start right now. Review the full course description and key learning outcomes and create an account and enrol if you want to track your learning.

Free course

Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)

8.3 Eich tiwtor a’ch swyddfa ranbarthol

Bydd adborth ar eich aseiniadau yn eich helpu i ddatblygu eich sgiliau ysgrifennu. Darllenwch y sylwadau yn ofalus. Byddant yn eich helpu i ddatblygu eich sgiliau wrth gyfleu eich syniadau. Cymerwch amser i gyfeirio’n ôl at yr hyn a wnaethoch yng ngoleuni’r adborth ac edrychwch i weld a allwch gymhwyso’r cyngor hwnnw i’r aseiniad nesaf. Peidiwch â cholli marciau yn ddiangen drwy ailadrodd gwallau y gallwch eu cywiro’n hawdd. Os nad ydych yn siŵr ynghylch unrhyw un o’r sylwadau, neu sut yr oeddent yn effeithio ar eich marciau, gofynnwch i’ch tiwtor am eglurhad. Gallech hefyd gysylltu â’r tîm Cymorth i Ddysgwyr yn eich canolfan ranbarthol; gall gynnig gweithdai sgiliau dysgu neu hyd yn oed sesiynau unigol i’ch helpu i wella. [Bydd adborth ar eich aseiniadau yn eich helpu i ddatblygu eich sgiliau ysgrifennu.]

LDTW_3

Take your learning further

Making the decision to study can be a big step, which is why you'll want a trusted University. The Open University has 50 years’ experience delivering flexible learning and 170,000 students are studying with us right now. Take a look at all Open University courses.

If you are new to university level study, find out more about the types of qualifications we offer, including our entry level Access courses and Certificates.

Not ready for University study then browse over 900 free courses on OpenLearn and sign up to our newsletter to hear about new free courses as they are released.

Every year, thousands of students decide to study with The Open University. With over 120 qualifications, we’ve got the right course for you.

Request an Open University prospectus