Paratoi aseiniadau
Paratoi aseiniadau

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Paratoi aseiniadau

1.4 Aseiniadau atebion byr

[Efallai y bydd yn ymddangos yn haws rhoi atebion byr na thraethodau hir, ond mae’r un mor bwysig darllen y cwestiwn yn ofalus ac ystyried y geiriau proses.] Rhennir yr aseiniadau hyn, neu rannau o’r aseiniadau, yn sawl adran, y mae angen ateb byr a chryno ar gyfer pob un. Gallai’r ateb fod rhwng 30 gair a 500 o eiriau.

Efallai y bydd yn ymddangos yn haws rhoi atebion byr na thraethodau hir, ond mae’r un mor bwysig darllen y cwestiwn yn ofalus ac ystyried y geiriau proses (gweler Adran 3.2). Mae hefyd yn rhy hawdd gwyro oddi wrth y pwnc dan sylw, a mynd dros derfynau geiriau drwy gynnwys gwybodaeth amherthnasol. Cofiwch fod yn gryno, peidio â gwyro oddi wrth y pwnc dan sylw, a chadw o fewn y terfyn geiriau.

Defnyddir diagramau, tablau a graffiau yn aml mewn aseiniadau ysgrifenedig a gall y rhain fod yn ffordd ddefnyddiol a lliwgar o gyflwyno gwybodaeth. Gallant hefyd eich helpu i gadw at y terfyn geiriau.

LDTW_3

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored