Paratoi aseiniadau
Paratoi aseiniadau

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Paratoi aseiniadau

1.5 Aseiniadau a gaiff eu marcio gan gyfrifiadur

[Gall aseiniadau a gaiff eu marcio gan gyfrifiadur fod yr un mor heriol â mathau eraill o aseiniad ac mae angen meddwl o ddifrif ynghylch pa atebion sy’n gywir.] Mae rhai cyrsiau yn defnyddio aseiniadau a gaiff eu marcio gan gyfrifiadur. Ceir cwestiynau ag atebion dewis lluosog ac fel arfer byddwch yn marcio blwch wrth ymyl yr ateb y credwch ei fod yn gywir. Er eich bod yn nodi’r atebion posibl, gall aseiniadau a gaiff eu marcio gan gyfrifiadur fod yr un mor heriol â mathau eraill o aseiniad ac mae angen meddwl o ddifrif ynghylch pa atebion sy’n gywir.

Mae cwestiynau dewis lluosog yn profi eich gwybodaeth am agweddau ffeithiol ar y cwrs. Gall fformat y cwestiynau hyn amrywio. Er enghraifft, gallai rhai ofyn i chi ddewis datganiad cywir o ddetholiad o ddatganiadau. Gallai eraill gyflwyno rhywfaint o wybodaeth i chi, cwestiwn ar sail y wybodaeth honno ac yna ddetholiad o atebion i ddewis ohonynt.

Gan mai dim ond ychydig o wahaniaeth sydd rhwng y detholiad o atebion a roddir i chi weithiau, mae’n hanfodol eich bod yn darllen y cwestiwn yn ofalus. Bydd yn cynnwys y wybodaeth sydd ei hangen arnoch i wneud y dewis cywir. Fodd bynnag, ceisiwch beidio â threulio gormod o amser ar unrhyw gwestiwn. Os ydych yn debygol o weithio ar gwestiwn drwy gydol y nos, cofiwch efallai mai dim ond cyfran fach o’r marciau cyffredinol y bydd yn cyfrif tuag atynt. Os cewch drafferth gyda chwestiwn penodol, ewch ymlaen at gwestiwn arall gan ddychwelyd ato yn nes ymlaen.

Os yw eich cwrs yn cynnwys aseiniadau a gaiff eu marcio gan gyfrifiadur, dylech gyfeirio at ddeunyddiau eich cwrs i ganfod mwy am sut y gallwch eu cwblhau a’u cyflwyno.

LDTW_3

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored