Paratoi aseiniadau
Paratoi aseiniadau

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Paratoi aseiniadau

1.6 Aseiniadau ar ddiwedd cwrs

Defnyddir aseiniadau ar ddiwedd cwrs yn lle arholiadau traddodiadol. Y prif wahaniaeth rhwng arholiad ac aseiniad ar ddiwedd cwrs yw y gellir cwblhau’r aseiniad ar ddiwedd cwrs gartref yn hytrach nag mewn neuadd arholiadau ar ddyddiad penodol. Weithiau caiff ei gwblhau yn eich amser eich hun felly gall deimlo ychydig fel aseiniad arferol. Fodd bynnag, gan ei fod yn disodli arholiad, ni allwch lwyddo yn y cwrs heb ei wneud ac mae sgôr eich aseiniad ar ddiwedd y cwrs yn un o’r prif ffactorau a ddefnyddir wrth bennu eich canlyniad ar gyfer y cwrs.

Weithiau mae aseiniadau ar ddiwedd cwrs yn cynnwys gwneud ychydig o waith ymchwil, ac yn achlysurol fe’u gwneir ar y cyd.

Mae’r trefniadau ar gyfer aseiniadau ar ddiwedd cwrs yn amrywio o gwrs i gwrs felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cyfeirio at ddeunyddiau eich cwrs am fanylion.

Ewch i http://www.open.ac.uk/ skillsforstudy/ [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] i gael mwy o fanylion am y math o aseiniad y mae angen i chi ei ysgrifennu.

LDTW_3

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored