Paratoi aseiniadau
Paratoi aseiniadau

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Paratoi aseiniadau

Keep on learning

Study another free course

There are more than 800 courses on OpenLearn for you to choose from on a range of subjects. 

Find out more about all our free courses [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] .

Take your studies further

Find out more about studying with The Open University by visiting our online prospectus.

If you are new to university study, you may be interested in our Access Courses or Certificates.

What’s new from OpenLearn?

Sign up to our newsletter or view a sample.

For reference, full URLs to pages listed above:

OpenLearn – www.open.edu/ openlearn/ free-courses

Visiting our online prospectus – www.open.ac.uk/ courses

Access Courses – www.open.ac.uk/ courses/ do-it/ access

Certificates – www.open.ac.uk/ courses/ certificates-he

Newsletter ­– www.open.edu/ openlearn/ about-openlearn/ subscribe-the-openlearn-newsletter

LDTW_3

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored